Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Nieuws

 • -

  Nieuwe cijfers over het sociaal domein in de GMSD

  De cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op Waarstaatjegemeente.nl zijn geactualiseerd. Zo zien we in de cijfers, die betrekking hebben op 2023 en deels al 2024, dat 94,8% van de 70-plussers in Nederland zelfstandig wonend zijn. Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar (95,1%).

   

 • -

  Waarstaatjegemeente.nl brengt verhuisbewegingen in kaart

  Het nieuwe Verhuizingendashboard van Waarstaatjegemeente.nl en CBS toont verhuisbewegingen van personen van 18 jaar en ouder tussen 2017 en 2022. 

 • -

  Nieuw dashboard brengt aanpak dakloosheid in beeld

  Het Dashboard Aanpak Dakloosheid monitort de voortgang van de uitvoering van het Nationaal Actieplan Dakloosheid per Maatschappelijke Opvangregio. Te zien is dat alle regio’s zich inspannen voor het actieplan, maar ook dat de startsituatie, het tempo en de politieke urgentie overal verschilt.

 • -

  Brandweercijfers per gemeente nu op Waarstaatjegemeente

  Waarstaatjegemeente.nl heeft een nieuwe toevoeging aan zijn dashboard: gegevens over gemelde incidenten bij de brandweer. Deze gegevens zijn afkomstig van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en bieden inzicht in de brandweeractiviteiten op gemeentelijk niveau.

 • -

  Terugblik Netwerkbijeenkomst Waarstaatjegemeente-API 6 juni 2024

  6 juni 2024 vond in Utrecht de WSJG-API-netwerkwerkbijeenkomst plaats. De deelnemers wisselden ervaringen en praktische tips uit.

 • -

  Waarstaatjegemeente lanceert typologie van Nederlandse gemeenten

  Waarstaatjegemeente.nl introduceert een innovatieve typologie van Nederlandse gemeenten om beleidsmakers en onderzoekers te helpen bij een beter begrip van de wijze waarop maatschappelijke vraagstukken zich lokaal manifesteren. De typologie biedt een gestructureerd kader voor beleidsinterventies.

 • -

  Monitor geeft inzicht in huisvesting aandachtsgroepen

  Waarstaatjegemeente.nl heeft de nieuwe monitor huisvesting aandachtgroepen gepubliceerd. De monitor geeft inzicht in de huisvestingsopgave van een aantal aandachtsgroepen. Deze eerste versie wordt verder uitgebreid, zodat hij voldoende informatie biedt voor gemeenten en andere partijen om regionale afspraken te maken en de voortgang te monitoren.

 • -

  GMSD laat stabiliteit in gebruik van Wmo-voorzieningen zien

  De nieuwste cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) zijn gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Deze cijfers laten zien dat het aantal gebruikers van Wmo-maatwerkvoorzieningen op landelijk niveau vrijwel hetzelfde is gebleven vergeleken met vorig jaar.

  Bekijk de nieuwe cijfers van de GMSD over Wmo-gebruik op waarstaatjegemeente.nl.

 • -

  ENSIA onmisbaar bij informatieveiligheid gemeenten

  Gemeenten verwerken steeds meer gevoelige data en moeten kunnen verantwoorden of gegevens bij hen in veilige handen zijn. ENSIA speelt hierbij een cruciale rol. In een interview geeft Sandra Paulusma, ENSIA-coördinator bij de gemeente Zoetermeer, tekst en uitleg over het nut en de noodzaak van ENSIA.
 • -

  Afstand naar school varieert sterk per gemeente

  Leerlingen van groep 8 krijgen na de doorstroomtoets voor 24 maart het definitieve schooladvies. De afstand tot school verandert flink wanneer leerlingen naar de middelbare school gaan. Dit blijkt uit cijfers van Waarstaatjegemeente.nl die kunnen bijdragen aan het bevorderen van toegankelijk onderwijs.
 • -

  Meetup Veiligheidsmonitor in de praktijk

  De meetup ‘Veiligheidsmonitor in de praktijk’ staat in het teken van de publicatie van de nieuwe Veiligheidsmonitor 2023 en de toepassing ervan door gemeenten. De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit.
 • -

  Aantal misdrijven in gemeenten daalde gemiddeld licht

  In 2023 daalde het aantal geregistreerde misdrijven per 10.000 inwoners in gemeenten gemiddeld licht. De daling is onder meer te zien in het aantal geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven. Dit blijkt uit de open data van de politie over 2023, die nu te vinden zijn op Waarstaatjegemeente.nl.
 • -

  Nieuw dashboard Beschermd Thuis

  Het dashboard Beschermd Wonen is vervangen voor een nieuw dashboard met aangepaste indicatoren. Doel is om zicht te houden op de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Zo hebben we regionaal inzicht in de voortgang en kunnen we van elkaar leren en waar nodig elkaar ondersteunen.

  Bekijk het nieuwe Dashboard Beschermd Thuis

 • -

  Meer gemeenten zetten informatieveiligheid op de agenda

  Zondag 28 januari is het de dag van de privacy. Ook voor gemeenten een belangrijke dag. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens van hun inwoners. ENSIA-gegevens laten zien dat het aantal gemeenten dat informatieveiligheid als ambitie ziet, geleidelijk groeit.
 • -

  Nieuwe Wmo-cijfers gepubliceerd

  De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) heeft op 16 januari op Waarstaatjegemeente.nl nieuwe cijfers gepubliceerd over het sociaal domein. De cijfers bieden inzicht in het gebruik van de Participatiewet, beschermd wonen, de stapeling van voorzieningen en de woonsituatie van 70-plussers.
 • -

  Data uit MDD is vindbaar op dashboard en in database

  De indicatoren van de Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) zijn vindbaar op het dashboard Landelijke voorzieningen en in de database. De monitoring van een aantal indicatoren is gestopt. Het MDD-rapport is niet meer beschikbaar.
 • -

  Nieuwe release Swing-software

  Waarstaatjegemeente.nl is voortdurend in ontwikkeling door nieuwe mogelijkheden met de data en het platform en de wensen van onze gebruikers.

 • -

  De VNG verbetert het Wmo-voorspelmodel voor vervoersdiensten

  Het gebruik van Wmo-voorzieningen in de categorie vervoersdiensten wordt nu ook voorspeld aan de hand van het aantal ov-haltes, het aandeel 75-plussers, het aantal weduwen en de afstand tot het ziekenhuis. Het Wmo-voorspelmodel helpt gemeenten bij een datagedreven aanpak van maatschappelijk ondersteuning.
 • -

  Waarstaatjegemeente biedt nu ook data over kooptransacties

  Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de aanpak van de crisis op de woningmarkt. Een actueel inzicht in de koopsector helpt hierbij. De VNG heeft daarom nieuwe data toegevoegd aan waarstaatjegemeente.nl. Uit deze data blijkt onder meer dat het aantal kooptransacties in het 3e kwartaal van 2023 is gestegen.
 • -

  Gemeente Rotterdam winnaar van de Waarstaatjegemeente.nl databingo

  De gemeente Rotterdam heeft de taart ontvangen die ze als de winnaar van de Waarstaatjegemeente.nl databingo tijdens het recente VNG Uitvoeringscongres heeft verdiend. Bekijk ook de terugblik van dit congres.
 • -

  DEGO winterupdate

  Een datavoorziening is nooit af. Ook het afgelopen half jaar zijn er weer veranderingen doorgevoerd in DEGO en het Wijkpaspoort. In de winterupdate laten we zien wat er veranderd is en is er gelegenheid om vragen en wensen in te brengen. 
 • -

  Mantelzorg laatste vijf jaar sterk toegenomen

  Mantelzorg is de afgelopen vijf jaar aanzienlijk toegenomen. Zowel vitale ouderen, maar ook ouderen met gezondheidsproblemen en steeds meer jonge mensen, dragen bij aan deze groeiende inzet. Een analyse van de gegevens Burgerpeiling op Waarstaatjegemeente.nl laat deze ontwikkeling zien.
 • -

  Sterke toename huishoudelijke hulp in kader Wmo

  Sinds 2019, toen het abonnementstarief werd ingevoerd, is het aantal mensen dat hulp bij het huishouden krijgt met 27% gestegen. Het gaat hierbij om hulp als maatwerkvoorziening in de Wmo. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).
 • -

  Vernieuwd dashboard maakt Global Goals lokaal meetbaar

  Het Global Goals dashboard biedt nu een nog completer en gebruiksvriendelijker overzicht van de stand van gemeenten op de Global Goals. Dit dashboard op Waarstaatjegemeente.nl helpt gemeenten op weg met het meetbaar maken van de Global Goals.

  Ga naar het vernieuwde dashboard

 • -

  Vooraankondiging start monitor Dakloosheid

  In het voorjaar van 2024 maken we een herstart met de gegevensuitvraag van de monitor Dakloosheid. We noemen het ‘herstart’, omdat de uitvraag zowel procesmatig als inhoudelijk anders verloopt dan de eerdere uitvraag in 2022.
 • -

  GIS helpt bij energietransitie en aanpak ondermijning

  Wereld GIS Dag is een goede gelegenheid om het belang van geografische informatie voor gemeenten te benadrukken. Geografische informatie speelt onder andere een belangrijke rol bij thema’s als energietransitie en de aanpak van ondermijning.

 • -

  Nieuw Monitoroverzicht voor Sociaal Domein en Gezondheid

  Waarstaatjegemeente.nl, het platform dat gemeenten helpt om datagedreven te werken, is een nieuw initiatief gestart: het Monitoroverzicht Sociaal Domein en Gezondheid. Dit overzicht verzamelt alle relevante monitors en dashboards over thema’s in het sociaal domein en gezondheid op één centrale plek.
 • -

  Wassenaar qua bevolkingsdichtheid meest modale gemeente

  Op 8 november is er extra aandacht voor ruimtelijke ordening tijdens de ‘Wereld Urbanisme Dag’. Bevolkingsdichtheid is een belangrijke factor bij het ontwerpen van steden. Uit gegevens van waarstaatjegemeente.nl blijkt dat de bevolkingsdichtheid van Wassenaar exact overeenkomt met het Nederlandse gemiddelde.

 • -

  Percentage eenzame inwoners neemt af, maar blijft groot

  Na een piek tijdens de coronapandemie is het percentage inwoners dat zich eenzaam voelt afgenomen, maar met name onder kwetsbare mensen blijft het hoog. Tegengaan van eenzaamheid is een collectieve verantwoordelijkheid die om blijvende aandacht vraagt. Dit blijkt uit een analyse van de Burgerpeiling van Mark Gremmen (onderzoeker bij VNG).

 • -

  Bezoek de Datastand tijdens het VNG Uitvoeringscongres

  Van data tot waardevolle informatie. Stop uw goodybag vol met VNG-toepassingen tijdens het VNG Uitvoeringscongres.

 • -

  Bijna tweederde inwoners biedt burenhulp

  Bijna tweederde van de inwoners van gemeenten biedt burenhulp. In 2014 was dat de helft. Daarbij voelt 85% van de inwoners zich thuis in zijn buurt. Deze cijfers helpen de Burendag, die zaterdag weer gevierd wordt, in perspectief te zetten.
 • -

  Vertrouwen inwoners in hun gemeente laat pril herstel zien

  Tijdens de coronapandemie nam het vertrouwen van de burgers in hun gemeente eerst toe, om vervolgens sterk af te nemen. Sinds medio 2022 is een voorzichtig herstel te zien. Een analyse van de gegevens Burgerpeiling op Waarstaatjegemeente.nl laat deze ontwikkeling zien.
 • -

  DEGO helpt bij Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie

  Waarstaatjegemeente.nl biedt nu een geografische kaart om gemeenten te helpen bij het inventariseren van woningen die in aanmerking kunnen komen voor de Specifieke Uitkering (SpUk) van de Lokale Aanpak Isolatie. De eerste tranche van deze regeling loopt tot 31 oktober.

 • -

  Webinar datagedreven werken CBS

  Vanuit de CBS studio gaan zij het gesprek aan met sprekers van verschillende gemeenten en de VNG over hoe er datagedreven wordt gewerkt in hun eigen organisatie. Hierbij worden ook enkele praktijkvoorbeelden gegeven. We nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen.

 • -

  Dashboard laat zien hoe ver u bent met de invoering Wet open overheid

  In juni kwam de VNG-monitor uit over de invoering van de Wet open overheid (Woo) bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. We kunnen de resultaten van deze monitor nu delen via het dashboard van Waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zien niet alleen hun eigen resultaten, ze kunnen ze ook vergelijken met andere gemeenten.  
 • -

  Vaals is de meest groene gemeente van Nederland

  28 juli is natuurbeschermingsdag. Deze dag benadrukt de noodzaak van het behoud van een gezond milieu om een stabiele en gezonde samenleving te behouden. Een goed moment om met behulp van Waarstaatjegemeente.nl te kijken hoe het met het groen en de luchtkwaliteit in Nederlandse gemeenten is gesteld.
 • -

  Update Wmo voorspelmodel en GMSD op Waarstaatjegemeente.nl

  Vanaf 4 juli staan updates van het Wmo voorspelmodel en de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) op Waarstaatjegemeente.nl. Het Wmo voorspelmodel is gevalideerd en aangevuld met data over 2022. De GMSD heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over diverse categorieën in het sociaal domein.
 • -

  Webinar Wegwijs in Waarstaatjegemeente.nl

   

  26 juni vond het webinar 'Wegwijs in Waarstaatjegemeente.nl' plaats.

 • -

  Data en inzichten: ontdek de nieuwe Waarstaatjegemeente.nl

  Steeds meer gemeentebestuurders en ambtenaren die datagedreven werken, maken gebruik van de schat aan data die op het dataplatform Waarstaatjegemeente.nl is te vinden. De vernieuwde website maakt de informatie over alle gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen nu nog toegankelijker.
 • -

  Waarstaatjegemeente.nl helpt gemeenten e-bikeproof te worden

  Er zijn steeds meer e-bikes op de weg te zien. Recreatief of onderweg naar het werk. Gemeenten willen graag weten waar (nu en straks) veel e-bikes te verwachten zijn. Een tool op Waarstaatjegemeente.nl helpt ze bij hun mobiliteitsbeleid door inzicht te geven in het bereik per e-bike vanuit een bepaald gebied.
 • -

  Waarstaatjegemeente.nl publiceert ENSIA-rapporten gemeenten

  292 van de 345 gemeentebesturen hebben zich over 2022 verantwoord in het ENSIA Rapport over hun informatieveiligheidsbeleid. Met behulp van het rapport leggen zij verantwoording af aan de gemeenteraad. Deze rapporten zijn gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl.
 • -

  Ruim kwart van 85-plussers ontvangt hulp bij het huishouden

  In 2022 maakte 29,3 procent van de personen van 85 jaar of ouder gebruik van hulp bij het huishouden. Het gaat hierbij om hulp bij het huishouden die als maatwerkvoorziening in de Wmo aan inwoners is verstrekt. In de leeftijdscategorie 75 - 84 jaar maakte 14,7 procent gebruik van hulp bij het huishouden.

 • -

  Hoe zit het met de werkgelegenheid in uw gemeente?

  1 mei was de dag van de arbeid. Dat roept de belangrijke vraag op hoe het met de werkgelegenheid in Nederland gesteld is. Wanneer men kijkt naar de werkzame beroepsbevolking, dan ziet men dat deze vrijwel over heel Nederland is toegenomen. Opvallend is de toename in de regio Amsterdam.
 • -

  Status SDG nu te zien op Waarstaatjegemeente.nl

  Eind vorig jaar is de Europese verordening Single Digital Gateway (SDG) ingegaan. Inmiddels voldoen al veel gemeenten aan de SDG. Wat is de huidige stand van zaken?
 • -

  De helft van de inwoners in Nederland heeft overgewicht

  4 maart werd wereldwijd extra aandacht aan obesitas geschonken. Niet voor niets, want overgewicht en met name obesitas vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid. Waarstaatjegemeente.nl biedt statistische gegevens die gemeenten kunnen helpen bij een gerichte aanpak van overgewicht en obesitas.
 • -

  Etten-Leur op koers mede dankzij cijfers van Waarstaatjegemeente

  Aan de hand van de cijfers van het platform Waarstaatjegemeente houdt de gemeenteraad van Etten-Leur vinger aan de pols hoe de gemeente presteert. Raadsgriffier Wim Voeten gebruikt het platform regelmatig om te kijken of interventies of inspanningen effect hebben. ‘Je weet door het raadplegen van deze cijfers of je op koers bent en blijft.’ 

 • -

  Waarstaatjegemeente ook voor raadsleden en griffiers

  De hoeveelheid data in de wereld neemt exponentieel toe. Hoe kunnen gemeenten uit deze stortvloed aan gegevens de juiste informatie filteren? Daarvoor heeft de VNG het dataplatform Waarstaatjegemeente opgezet. Het platform is ook toegankelijk voor raadsleden en griffiers.
 • -

  Warme trui op kantoor nog in veel gemeenten nodig

  Vrijdag 10 februari was het Warmetruiendag. De dag herinnert ons eraan dat met tal van maatregelen energie valt te besparen. Ook in kantoren. Cijfers op Waarstaatjegemeente.nl laten echter zien dat in veel gemeenten er nog veel kantoorpanden zijn die nog geen groen energielabel (C en lager) hebben.

 • -

  Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gestart

  Van 30 januari tot en met 24 februari kunnen gemeenten weer Wmo-gegevens aanleveren aan het CBS voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van het dataplatform waarstaatjegemeente.nl.

  Het gaat om gegevens over het tweede halfjaar van 2022 en eventueel een herziene aanlevering over het eerste halfjaar van 2022.

 • -

  Inzicht in samenloop binnen de Wmo en nieuw rapport GMSD

  In de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) zijn nu nieuwe cijfers beschikbaar. Naast de actualisatie van de participatie- en stapelingscijfers (2022) is ook een nieuw gemeenterapport gepubliceerd en is inzichtelijk gemaakt wat de meest voorkomende combinaties van voorzieningen binnen de Wmo zijn.
 • -

  Start aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

  Van 30 januari tot en met 24 februari kunnen gemeenten weer de Wmo-gegevens aanleveren aan het CBS voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van het dataplatform waarstaatjegemeente.nl.

  Het gaat om gegevens over het tweede halfjaar van 2022 en eventueel een (correctie)levering over het eerste halfjaar van 2022. Er is deze aanleverperiode geen uitvraag voor de monitor Dakloosheid.

 • -

  Vergelijk de nieuwe Wmo-cijfers nu ook in het Wijkdashboard

  Vandaag verschijnen in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl, de nieuwste gemeentelijke cijfers over de Wmo. De cijfers hebben betrekking op het eerste halfjaar van 2022. Nieuw is een dashboard waarmee wijken, ook in andere gemeenten, onderling vergeleken kunnen worden.
 • -

  Waarstaatjegemeente.nl heeft de Wmo-gemeentevergelijker geactualiseerd

  Waarstaatjegemeente.nl heeft de Wmo-gemeentevergelijker gevuld met de meest actuele data over de gemeenten. De selectietool stelt gemeenten in staat binnen het sociaal domein vergelijkbare gemeenten te vinden op bevolkings- en beleidskenmerken.

 • -

  Tip: indicatoren hoe zoek, vind en deel ik?

  Wist u dit? Met het Delen via link-icoon deelt u gemakkelijk specifieke informatie van een onderwerp of indicator.

   

 • -

  Gebruikt u het Wmo-voorspelmodel al?

  Sinds januari 2022 is het Wmo-voorspelmodel openbaar en beschikbaar voor alle gemeenten. Met het Wmo-voorspelmodel kunnen gemeenten op wijk- en gemeenteniveau zien hoeveel mensen de komende 5 jaar gebruik zullen maken van Wmo-voorzieningen, bij ongewijzigd beleid.
 • -

  Aanleverperiode GMSD verlengd tot en met 14 oktober

  De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is verlengd. Wmo cliëntgegevens over het eerste halfjaar van 2022 kunnen tot en met vrijdag 14 oktober aangeleverd worden bij het CBS. 
 • -

  Aanlevering GMSD en monitor Dakloosheid tot 30 september

  Van 29 augustus tot en met 30 september 2022 kunt u als gemeente weer Wmo-gegevens aanleveren aan het CBS voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van het dataplatform waarstaatjegemeente.nl.

  Het gaat om gegevens over het eerste halfjaar van 2022 en eventueel een herziene aanlevering over het tweede halfjaar van 2021 én (eenmalig) het eerste halfjaar van 2021.

 • -

  Correctie data Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

  Het CBS heeft helaas moeten constateren dat er zich een fout bevindt in de verwerking van de data van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) over het tweede halfjaar van 2020 en 2021. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens over het 1e en 2e halfjaar van 2020 en 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van bepaalde Wmo-arrangementen. Hierdoor worden er bij een aantal gemeenten minder Wmo-cliënten in het tweede halfjaar geteld dan er daadwerkelijk zijn. Afhankelijk van de manier van registreren kan dit aantal voor individuele gemeenten fors lager zijn. We betreuren dit zeer. Dit heeft geen gevolgen voor de cijfers over het hele jaar en het eerste halfjaar van beide jaren. Daarom adviseren wij om vooralsnog de cijfers over het hele jaar te gebruiken. 

 • -

  Modelvragenlijst Burgerpeiling toegankelijker voor inwoners

  De VNG heeft de modelvragenlijst ‘Burgerpeiling’ toegankelijker en leesbaarder gemaakt voor inwoners.
 • -

  Aanleverperiode GMSD bijna van start

  Van 29 augustus tot en met 30 september kunnen gemeenten de Wmo gegevens aanleveren aan het CBS voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van het dataplatform waarstaatjegemeente.nl.
 • -

  Ondernemerspeiling gestopt per 1 juli 2022

  De afgelopen jaren maakten veel gemeenten gebruik van de VNG Ondernemerspeiling om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Maar de huidige vorm blijkt niet meer aan te sluiten op de behoeften. We hebben daarom besloten per 1 juli 2022 te stoppen met de Ondernemerspeiling.
 • -

  Update Dashboard Zorggebruik 2021: Aandeel ‘zorg thuis’ blijft stijgen

  Het landelijk beleid om mensen langer thuis te laten wonen is duidelijk zichtbaar in het aantal cliënten dat ‘Zorg thuis’ ontvangt. In de afgelopen 4 jaar stijgt namelijk het aandeel cliënten dat gebruik maakt van ‘zorg thuis’ in de langdurige zorg.  Is het aandeel cliënten dat ‘Zorg thuis’ ontvangt in 2017 16%, 4 jaar later is dit met 6% toegenomen tot 22% van het totaal aantal cliënten binnen de Wlz.

 • -

  Nieuwe cijfers in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

  Vanaf vandaag zijn er nieuwe cijfers beschikbaar in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl. Cijfers die gepubliceerd worden betreffen onder andere het gebruik van de Participatiewet, stapeling van voorzieningen, beschermd wonen en de woonsituatie van 70-plussers.
 • -

  Lancering nieuwe dashboards Economie en Onderwijs

  Uitfasering Coronadashboards

  Tijdens de Coronacrisis in 2020 en 2021 heeft Waarstaatjegemeente.nl een aantal dashboards ontwikkeld die inzicht gaven in de stand van zaken rond de epidemie en de economische en maatschappelijke impact van Corona in gemeenten.

 • -

  Publicatie foutieve ENSIA data

  Waarstaatjegemeente.nl heeft helaas de jaarlijkse ENSIA data foutief gepubliceerd. Team Waarstaatjgemeente.nl betreurt deze fout en heeft diverse maatregelen genomen om de impact voor gemeenten te beperken en in de toekomst te voorkomen.
 • -

  Dashboard ‘Dienstverlening en digitalisering’ heet voortaan ‘Landelijke voorzieningen’

  Op het dashboard Landelijke voorzieningen kunnen gemeenten, net als het geval was op het dashboard Dienstverlening en Digitalisering, zien van welke voorzieningen zij gebruikmaken.
 • -

  Nieuwe release Waarstaatjegemeente - eind mei 2022

  Waarstaatjegemeente is voortdurend in ontwikkeling door de mogelijkheden met de data en het platform en de wensen van onze gebruikers.

   

 • -

  Nieuwe cijfers Wmo in Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

  Vandaag, 12 mei, verschijnen in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Wmo.

  Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein leveren gemeenten zelf de gegevens over de Wmo aan bij het CBS. Van de 345 Nederlandse gemeenten maken 327 gemeenten hun Wmo- cijfers op dit platform openbaar. De vandaag gepubliceerde cijfers hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2021. Ook zijn de definitieve cijfers over het eerste halfjaar van 2021 gepubliceerd. De GMSD is verder geactualiseerd met o.a. de beleidsinformatie jeugd.

 • -

  Start aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

  De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 11 maart de tijd om uw Wmo cliëntgegevens over het tweede halfjaar van 2021 aan te leveren bij het CBS. Ook een eventuele herlevering over het eerst halfjaar van 2021 blijft tot die tijd mogelijk.
 • -

  Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van start

  Van 31 januari tot en met 4 maart kunnen gemeenten weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Het gaat om gegevens over het tweede halfjaar van 2021 en eventueel een herziene aanlevering over het eerste halfjaar van 2021.
 • -

  Trendbreuk Jeugdcijfers GMSD

  Met ingang van de publicatie van de definitieve cijfers over 2020 zijn twee veranderingen doorgevoerd in de jeugdcijfers die leiden tot een trendbreuk in de cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) en van andere dashboards zoals Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV).
 • -

  Nieuwe cijfers Wmo en Jeugd in Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

  Vandaag, 9 december, verschijnen in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugd. Van de 352 Nederlandse gemeenten maken 320 gemeenten hun Wmo- cijfers op dit platform openbaar. De vandaag (voorlopig) gepubliceerde cijfers hebben betrekking op het eerste halfjaar van 2021. Hiernaast zijn de definitieve cijfers over het tweede halfjaar van 2020 gepubliceerd voor 325 gemeenten. Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein leveren gemeenten zelf de gegevens over de Wmo aan bij het CBS.

 • -

  Nieuwe cijfers GMSD: Participatiewet, stapeling, beschermd wonen en woonsituatie ouderen

  De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet, stapeling van voorzieningen, beschermd wonen en de woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder. De (meeste) data heeft betrekking op het tweede halfjaar van 2020. Bekijk de cijfers op het dashboard Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

 • -

  Nieuwe release Waarstaatjegemeente - medio mei 2021

  Waarstaatjegemeente is voortdurend in ontwikkeling door de mogelijkheden met de data en het platform en de wensen van onze gebruikers.
 • -

  1.2 miljoen Nederlanders met een maatwerkarrangement Wmo in 2020

  De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, bevat de nieuwe gemeentelijke cijfers over Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugd. Van de 352 Nederlandse gemeenten maken 322 gemeenten hun cijfers over de Wmo op dit platform openbaar. De (voorlopig) gepubliceerde cijfers hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2020 en op heel 2020. Hiernaast zijn de definitieve cijfers over het eerste halfjaar 2020 gepubliceerd voor 334 gemeenten. Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein leveren gemeenten zelf de gegevens over de Wmo aan bij het CBS.

 • -

  Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd t/m 12 maart

  De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 12 maart de tijd om uw Wmo cliëntgegevens over het tweede halfjaar van 2020 aan te leveren bij het CBS. Ook een eventuele herlevering over het eerste halfjaar van 2020 blijft tot die tijd mogelijk.

 • -

  Waar staat u met toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet?

  Toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet maakt deel uit van de Monitor Sociaal Domein. Voor het tweede jaar op rij zette VNG Naleving een vragenlijst uit onder gemeenten waarmee het de stand van dit toezicht peilde. De resultaten vindt u op waarstaatjegemeente.nl.

 • -

  Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van start!

  Tot en met 5 maart a.s. kunt u weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Het gaat om gegevens over het tweede halfjaar van 2020 en eventueel een herziene aanlevering over het eerste halfjaar van 2020.

 • -

  Nieuwe cijfers stapeling en participatiewet GMSD

  De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen. Die laatste cijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van twee of meer gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein: de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. De gegevens hebben betrekking op het eerste halfjaar van 2020.

 • -

  Aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein februari 2021

  Van 1 februari tot en met 5 maart kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Het gaat om gegevens over het tweede halfjaar van 2020 en eventueel een herziene aanlevering over het eerste halfjaar van 2020.

 • -

  Nieuwe data Brede Regeling Combinatiefuncties

  Op 1 december 2020 publiceerde Waarstaatjegemeente in samenwerking met het Mulier Instituut nieuwe data afkomstig uit de monitor Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Vanaf 1 januari 2019 is de Brede Regeling Combinatiefuncties van kracht, met als doel om het aantal buurtsport- en cultuurcoaches uit te breiden.

 • -

  Veel meer data over financiële impact corona op Waarstaatjegemeente

  De afgelopen maanden heeft Waarstaatjegemeente de financiële data over de gevolgen van de coronacrisis sterk uitgebreid. Op het platform staat nu recente data in tien categorieën: parkeerbelasting, toeristenbelasting, openbare orde & veiligheid, musea, sport, cultuur, afval, sociaal domein, onderwijs en ‘leges en andere rechten’.

 • -

  Aantal Wmo-cliënten in het eerste halfjaar van 2020 met 5 procent gestegen

  Vandaag verschijnen in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Jeugd en Wmo. Van de 355 Nederlandse gemeenten maken 327 gemeenten, ruim 92 procent, hun cijfers over de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) op dit platform openbaar. De cijfers hebben betrekking op het eerste halfjaar van 2020.

 • -

  Dashboard Sustainable Development Goals niet langer op Waarstaatjegemeente

  Met ingang van 23 oktober 2020 is het dashboard Sustainable Development Goals niet langer onderdeel van Waarstaatjegemeente. Dit dashboard was gewijd aan de in 2015 door de Verenigde Naties vastgestelde doelstellingen die samen een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 vormen.

 • -

  Aanleverperiode GMSD verlengd tot en met 9 oktober

  De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 9 oktober de tijd om uw Wmo cliëntgegevens over het eerste halfjaar van 2020 aan te leveren bij het CBS. Ook een eventuele herlevering over het tweede halfjaar van 2019 blijft tot die tijd mogelijk.

 • -

  Webinar: Update dashboard impact corona Waarstaatjegemeente

  Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is sinds april 2020 uitgebreid met een dashboard over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse gemeenten. Naast informatie over de verspreiding van het virus biedt Waarstaatjegemeente hiermee zicht op de gevolgen van de crisis in brede zin: economie, werkgelegenheid, sociaal domein, openbare orde en veiligheid en mobiliteit.

 • -

  Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van start

  Van 31 augustus tot en met 2 oktober kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Het gaat om gegevens over het eerste halfjaar van 2020 en eventueel een herziene aanlevering over het tweede halfjaar van 2019.

 • -

  Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten

  Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Eenzame ouderen lopen daarbij extra risico. Dankzij de hitte- en eenzaamheidskaart kunnen gemeenten en inwoners in één oogopslag zien waar zij in actie moeten komen.
 • -

  Aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein september 2020

  Van 31 augustus tot en met 2 oktober kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Het gaat om gegevens over het eerste halfjaar van 2020 en eventueel een herziene aanlevering over het tweede halfjaar van 2019.
 • -

  Nieuwe indicatoren op dashboard impact coronacrisis Waarstaatjegemeente

  Het speciale dashboard over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse gemeenten, onderdeel van dataplatform Waarstaatjegemeente, is uitgebreid met een aantal nieuwe indicatoren. Zo is nu per gemeente het aantal zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouder toegevoegd, net als het aantal meldingen over geluidsoverlast en het aantal toekenningen van de NOW-regeling, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Binnenkort is ook het aantal nieuwe vestigingen van bedrijven in alle gemeenten te vinden op Waarstaatjegemeente.

 • -

  Nieuwe stapelingscijfers GMSD laten stijging in niet-stedelijke gebieden zien

  De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen. Die laatste cijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van twee of meer gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein: de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. De gegevens hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2019. Bekijk de cijfers.

 • -

  Meer data over openbare orde en veiligheid op Waarstaatjegemeente

  Het dashboard Openbare Orde en Veiligheid op gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is vernieuwd.

 • -

  Nu actuele lokale data over impact coronacrisis op Waarstaatjegemeente

  Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is uitgebreid met een speciaal dashboard over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse gemeenten. Naast informatie over de verspreiding van het virus wil Waarstaatjegemeente zicht bieden op de gevolgen van de crisis in brede zin: economie, financiën, onderwijs, sociaal domein en openbare orde en veiligheid. Daarom bevat het dashboard ook recente gegevens over de woningmarkt, het aantal WW-uitkeringen en het aantal banen in sectoren waar krimp verwacht wordt. Bekijk het dashboard over de coronacrisis.

 • -

  Aantal Wmo-cliënten in tweede halfjaar 2019 met 3,1 procent gestegen

  Vandaag verschijnen op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Jeugd en Wmo. De cijfers hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2019. Bekijk de cijfers hier.

 • -

  Waarstaatjegemeente uitgebreid met publicatiekalender

  Met ingang van 1 mei 2020 beschikt Waarstaatjegemeente over een publicatiekalender. Deze kalender richt zich op de  bronnen die de gegevens voor Waarstaatjegemeente leveren, zoals het CBS, DUO, de RDW en het RIVM.

 • -

  Nieuwe dashboards Sport & Cultuur en Onderwijs

  Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente lanceert op 30 januari 2020 het nieuwe dashboard Sport en Cultuur. Dit dashboard geeft inzicht in bijvoorbeeld het aantal sportende inwoners, het aantal musea en het aantal monumenten in een gemeente. Hier vindt u ook de gemeentelijke uitgaven per inwoner aan sport, cultuur en recreatie. Daarnaast geeft het dashboard cijfers over de zogenoemde Brede Regeling Combinatiefuncties, die onder meer zorgt voor de beschikbaarheid van sport- en cultuurcoaches in gemeenten. De data op dit dashboard is afkomstig van onder meer NOC*NSF, het RIVM en het Mulier Instituut.

 • -

  Nieuwe cijfers stapeling en participatiewet GMSD

  De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen. Die laatste cijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van twee of meer gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet.

 • -

  Inzicht in toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet

  In 2019 heeft het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving voor het eerst een vragenlijst over toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet uitgezet. De resultaten daarvan staan nu op www.waarstaatjegemeente.nl.

 • -

  Beroep op Wmo en jeugdhulp in 2019 opnieuw gestegen

  Ruim 1 miljoen mensen maakten in het eerste halfjaar van 2019 gebruik van een Wmo-maatwerkvoorziening. Dat aantal is 4 procent hoger dan een jaar eerder. Van hen maakt 36 procent gebruik van hulp in het huishouden, een stijging van 8 procent ten opzichte van de eerste helft van 2018. Van hulpmiddelen en diensten wordt door 65 procent van de cliënten gebruik gemaakt, een stijging van 2 procent.

 • -

  Resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019 gepubliceerd op Waarstaatjegemeente

  Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van inwoners die gebruikmaken van voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De onderzoeksresultaten van 2019 vindt u op gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente. Het gaat om de gegevens die tot de deadline van 31 oktober 2019 zijn aangeleverd. 

 • -

  Nieuwe 'fysieke' dashboards op Waarstaatjegemeente

  Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente lanceert dit najaar twee nieuwe en twee vernieuwde dashboards. Alle vier hebben ze betrekking op het fysieke domein. Nieuw zijn de dashboards Mobiliteit en Infrastructuur en Duurzame Leefomgeving. De dashboards Energietransitie en Bouwen en Wonen zijn verrijkt met nieuwe data en indicatoren.

 • -

  Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd

  De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 11 oktober de tijd om uw Wmo-gegevens over de eerste helft van 2019 aan te leveren. Tot die tijd kunt u ook nog een eventuele herlevering over de tweede helft van 2018 doen. De periode waarin u uw levering vervolgens eventueel nog kunt intrekken blijft ongewijzigd en loopt van 7 tot en met 18 oktober.

 • -

  Aanleveren Cliëntervaringsonderzoek Wmo voortaan via onderzoeksbureau Enneüs

  Het ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau Enneüs opdracht gegeven om de verwerking van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo te verzorgen. In juli 2019 heeft het ministerie de gemeenten hierover met een brief (PDF) geïnformeerd. Vanaf 1 september 2019 kunnen gemeenten hun gegevens bij het bureau aanleveren.

 • -

  Nieuwe cijfers over verkeersongevallen en -slachtoffers

  Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. In een dichtbevolkt land als Nederland is het een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat alle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. De situatie is de laatste jaren verslechterd; het aantal ernstig verkeersgewonden blijft stijgen en ook het aantal verkeersdoden neemt weer toe. (verkeersveiligheid2030.nl)

 • -

  In 2019 geen Onderzoek Digitale Volwassenheid

  In afstemming met de Werkgroep Stuurinformatie Dienstverlening en Digitalisering is besloten dit jaar geen onderzoek te doen naar de digitale volwassenheid van het aanbod van de gemeenten.

 • -

  Drie nieuwe instructievideo’s over Waarstaatjegemeente

  Met drie korte video’s maken we nieuwe èn ervaren gebruikers van gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente graag wegwijs en bekend met de vele mogelijkheden.
 • -

  Nieuwe cijfers Participatiewet en ‘stapeling’ op Gem. Monitor Sociaal Domein

  De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft de nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen. Die laatste cijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van twee of meer gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. De gegevens hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2018.

 • -

  Verandering in aanlevering resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo

  Sinds de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdhulp zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen van de cliënten. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor het verbeteren van het beleid en de uitvoering ervan. De wet bepaalt dat gemeenten de uitkomsten van de onderzoeken jaarlijks doorgeven aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 • -

  Verhelderend: uw eigen toelichting op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

  Als gemeente is het mogelijk om uw eigen toelichting te geven op de cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Dit helpt gebruikers om het verhaal achter de cijfers over uw gemeente beter te begrijpen of in de juiste context te zien. Zo kunnen deze gebruikers – zoals raadsleden, beleidsmedewerkers of inwoners - de cijfers beter interpreteren en toepassen.

 • -

  Gemiddelde woonlasten huurders variëren van 30 tot 41 procent van inkomen

  Huurders van corporatiewoningen besteden gemiddeld 32% van hun netto inkomen aan woonlasten (huur, energie en belastingen). Particuliere huurders zijn gemiddeld 37% van hun inkomen kwijt aan de totale woonlasten. Dat blijkt uit de op 11 juni  verschenen Lokale Monitor Wonen 2019 van Aedes, Woonbond, G4, G40 en VNG.

 • -

  Medewerking coördinatoren GMSD gevraagd voor Monitor abonnementstarief Wmo

  Met ingang van 2019 geldt een vast tarief voor de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen die gemeenten vanuit de Wmo verstrekken: het zogenoemde abonnementstarief Wmo. Het ministerie van VWS zal de komende jaren monitoren welke effecten de invoering van dit abonnementstarief heeft op de omvang en de duur van het  gebruik van maatwerkvoorzieningen en op de uitgaven daarvoor.

 • -

  In de grootste gemeenten wonen 75-plussers het vaakst in een instelling

  Woensdag 8 mei, verschijnen op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Jeugd en Wmo. De cijfers hebben betrekking op 2018. Er is landelijk een aantal opvallende resultaten te zien.

 • -

  Waarstaatjegemeente versie 2019 is live!

   

  Sinds vandaag is de nieuwe versie van het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente live! Het platform is op een aantal punten ingrijpend vernieuwd, op basis van uw wensen als gebruiker. Zo krijgt u meer mogelijkheden voor maatwerk en hergebruik en heeft Waarstaatjegemeente ook een nieuw uiterlijk gekregen.

   

 • -

  Aanleveren gegevens Wmo cliëntervaring 2018 sluit 31 januari

  Gemeenten voeren jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit onder hun inwoners die gebruikmaken van maatwerkvoorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De uiterste datum om gegevens aan te leveren over het jaar 2018 is 31 januari 2019. 

 • -

  Aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein februari 2019

  Van maandag 4 februari tot en met vrijdag 8 maart kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
 • -

  Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd t/m 5 oktober

  De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 5 oktober de tijd om uw Wmo-gegevens en uw bestanden over Kosten Wmo, Jeugd en SBW over de eerste helft van 2018 aan te leveren. Tot die tijd kunt u ook nog een eventuele herlevering over de tweede helft van 2017 doorgeven.

 • -

  Aanleveren gegevens voor Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein weer van start

  Vandaag start voor gemeenten de aanleverperiode voor de gegevens van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). U kunt uw data bij het CBS aanleveren tot en met vrijdag 28 september 2018.

 • -

  Waarstaatjegemeente publiceert nieuwe cijfers over lidmaatschappen sportverenigingen

  Waarstaatjegemeente biedt nu een update van de cijfers over het lidmaatschap van sportverenigingen in de 380 Nederlandse gemeenten. Deze gegevens zijn te vinden in het gemeentelijk rapport en de database van het dashboard Gezondheidsverschillen. Het gaat hierbij uitsluitend om lidmaatschappen bij sportverenigingen die zijn aangesloten bij NOC*NSF. De cijfers zijn ook van de sportkoepel afkomstig.

 • -

  Nieuw: je eigen vergelijkingsgebied samenstellen

  Waarstaatjegemeente is voortdurend in ontwikkeling. Niet alleen omdat er steeds meer mogelijkheden met de data en het platform zelf ontstaan, maar ook omdat we steeds beter willen aansluiten bij de wensen van onze bezoekers.

 • -

  Onderzoek digitale volwassenheid gemeenten: wat onderzoeken we precies?

  Op verzoek van gemeenten en in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet VNG Realisatie de komende maanden onderzoek naar de digitale dienstverlening van gemeenten. 

 • -

  Aanleveren gegevens Wmo cliëntervaring 2018 vanaf vandaag mogelijk

  Gemeenten voeren jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit onder hun inwoners die gebruikmaken van voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Gemeenten kunnen de resultaten van dit onderzoek inzetten voor het verbeteren van hun beleid en de uitvoering ervan. De resultaten worden naar verwachting in het najaar gepubliceerd binnen de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, onderdeel van het gemeentelijke dataplatform Waarstaatjegemeente. Voor meer informatie over het aanleveren en de aanleverinstructie zie de website van VNG Realisatie.

 • -

  Nieuwe cijfers over participatie en ‘stapeling’ van voorzieningen

  Op 28 juni zijn op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente de nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen. Die laatste cijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van meerdere gemeentelijke voorzieningen. De stapelingscijfers zijn een combinatie van de eerder gepubliceerde data over Wmo en Jeugd en de nu gepubliceerde Participatiedata. De gegevens hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2017. Voor de 315 gemeenten die hun cijfers hebben aangeleverd – ruim 83 procent van het totaal - zijn nu dus de cijfers over heel 2017 bekend op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatie en stapeling.

 • -

  Huurders sociale huurwoningen meer dan 30% van inkomen kwijt aan woonlasten

  Huurders van sociale huurwoningen (maandhuur tot 710 euro) besteden een groot deel van hun inkomen aan woonlasten*, zowel bij verhuurders in de commerciële sector als bij woningcorporaties. Voor huurders van een corporatiewoning is dit 31,2%. In de commerciële sector is dat 31,7%.

 • -

  Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein aangevuld met Levensweganalyse

  Vandaag publiceert Waarstaatjegemeente.nl de nieuwe gemeentelijke cijfers over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Van de 380 Nederlandse gemeenten maken 318, ruim 83 procent, hun cijfers over de Wmo op dit platform openbaar. Deze gegevens hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2017. De data met betrekking tot de Participatiewet en de ‘stapeling’ van voorzieningen volgen naar verwachting begin juli.

 • -

  Nieuw op Waarstaatjegemeente: dashboard ‘Dienstverlening en Digitalisering’

  Hoe ver is uw gemeente met digitalisering? En hoe beoordelen inwoners en ondernemers de dienstverlening door de gemeente? Dat is nu in één oogopslag zichtbaar via het nieuwe dashboard Dienstverlening en Digitalisering, onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl. Dit nieuwe onderdeel is een initiatief van de Werkgroep Monitor Doelgerichte Digitalisering, waarin vertegenwoordigers van dertig gemeenten samenwerken. Met het dashboard komt VNG Realisatie tegemoet aan de wens van gemeentelijke professionals op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening.

 • -

  Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd t/m 23 maart

  De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 23 maart de tijd om uw Wmo-gegevens en uw bestanden over Kosten Wmo, Jeugd en SBW over de tweede helft van 2017 aan te leveren. Tot die tijd kunt u ook nog een eventuele herlevering over de eerste helft van 2017 doorgeven.

  Wij hebben besloten de aanleverperiode nogmaals te verlengen omdat ons opviel dat een aantal gemeenten de aanlevering nog niet voltooid had op de eerder gestelde deadline. Wij willen deze gemeenten graag de kans geven om toch gebruik te maken van de monitor. Zo willen we ook voorkomen dat het aantal deelnemende gemeenten terugloopt. In dat geval zouden gemeenten zichzelf met minder andere gemeenten kunnen vergelijken.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over de aanlevering kunt u het aanleverprotocol (PDF) raadplegen. Ook heeft op 13 februari een webinar plaatsgevonden over de aanlevering. Dat kunt u nog steeds terugkijken.

  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via waarstaatjegemeente@vng.nl. Voor technische vragen kunt u terecht bij het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl.

 • -

  Recordaantal bezoekers website waarstaatjegemeente.nl

  De website waarstaatjegemeente.nl heeft in 2017 meer dan 440.000 bezoekers mogen verwelkomen. Dat is een toename van 60% ten opzichte van 2016 en een verviervoudiging sinds de lancering in 2014.

 • -

  Aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein weer van start

  In de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein vindt u de meest recente cijfers die samen een beeld geven van het sociaal domein. De cijfers worden gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl en bieden gemeenten en gemeenteraden op elk gewenst moment inzicht tot op wijkniveau. U kunt hier ook een vergelijking maken met bijvoorbeeld andere gemeenten, uw provincie of heel Nederland.

 • -

  Webinar gegevensaanlevering Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

  VNG Realisatie organiseert op dinsdag 13 februari a.s. van 10:00 tot 11:00 uur een webinar om het aanleveren van gegevens voor de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein toe te lichten. Het protocol voor aanleveren is licht aangepast. Zie het protocol (PDF 1,37 MB) met alle informatie over het aanleverproces, inclusief belangrijke deadlines en richtlijnen.

 • -

  Cijfers Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd

  Vandaag zijn de nieuwe gemeentelijke cijfers van participatie en stapeling over het eerste half jaar 2017 gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Dit jaar publiceren 312 gemeenten cijfers over stapeling op de website waarop gemeenten hun cijfers kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde of met andere gemeenten.