Maar ook zien we een groei in gemeenten in Friesland, het Oosten van Gelderland en het Noordoosten. Den Haag en Rotterdam veranderen daarentegen niet zoveel als het om de werkzame beroepsbevolking gaat. Cijfers laten onder andere zien dat het aantal banen de afgelopen jaren landelijk gezien is toegenomen, en zich heeft hersteld van de dip tijdens de financiële crisis van een aantal jaar geleden. In 2021 waren 685 banen per 1.000 inwoners beschikbaar terwijl dit vijf jaar geleden beneden de 650 lag.

Cijfers in uw gemeente

Op het dashboard Werk en inkomen van Waarstaatjegemeente.nl kunt u het aantal beschikbare banen in uw gemeente terugvinden. Ook geeft het inzicht in banen per sector, werkloosheid en de beroepsbevolking met laag onderwijsniveau. Al deze gegevens kunnen worden vergeleken met die van andere gemeenten of afgezet worden tegen het landelijk gemiddelde. Hierdoor krijgt een gemeente inzicht in de ontwikkeling van het aantal banen in de tijd.

Personen met bijstand en bijstand gerelateerde uitkering

Het dashboard Werk en inkomen biedt ook inzicht in het aantal inwoners met bijstandsuitkeringen en geeft inzicht in de cijfers over re-integratievoorzieningen. Hier is te zien dat het aantal personen met een bijstandsuitkering (relatief) hoog blijft een toename is te zien in een aantal andere gebieden in Nederland zoals bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen.

Waarstaatjegemeente.nl maakt het ook mogelijk de werkzame bevolking te vergelijken met het aantal mensen met dat bijstand ontvangt. Zo wordt bijvoorbeeld zichtbaar dat in Amsterdam de werkzame bevolking toeneemt, terwijl het aantal personen met een bijstandsuitkering hoog blijft.

> Bekijk het dashboard Werk en inkomen voor uw gemeente


Over Waarstaatjegemeente.nl

Op Waarstaatjegemeente.nl staan cijfers over alle gemeenten in Nederland op alle belangrijke beleidsterreinen. De dashboards maken het makkelijk om gegevens van verschillende gemeenten naast elkaar te zetten. Het dataplatform is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat op tal van maatschappelijke thema’s. 

Behalve dat er data over gemeenten worden ontsloten via dashboards en rapportages, kunnen gebruikers in de database van Waarstaatjegemeente.nl zelf presentaties, grafieken, kaarten en tabellen maken. Voor eigen gebruik, of om te delen met anderen.

Dit nieuwsbericht verscheen op VNG.nl. Heeft u vragen? Mail gerust naar waarstaatjegemeente@vng.nl.