Een ogenblik geduld a.u.b.
Waarstaatjegemeente.nl - cijfers en statistieken van gemeenten

Nieuws

 • Resultaten Clientervaring Wmo beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl
  12-07-2017 13:11:36 / Henri Kaper

  De onderzoeksresultaten Clientervaring Wmo staan sinds deze week op Waarstaatjegemeente.nl. Sinds 2008 moeten gemeenten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderzoek doen onder de cliënten die zich in dit kader melden met een hulpvraag bij de gemeente. Door dit onderzoek kunnen gemeenten zien in hoeverre de geboden ondersteuning en voorzieningen bijdragen aan de doelen van de Wmo, met name op het gebied van ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie.

 • Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd!
  06-07-2017 11:04:20 / Danielle Dil

  Hoe zorgt uw gemeente ervoor dat ouderen meer zelfredzaam worden? Op 6 juli jl. is de nieuwe versie van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De cijfers over onder andere ouderen in zorginstellingen, jongeren met jeugdhulp en het aantal bijstandsgerechtigden zijn te vinden op het dashboard en in de gemeentelijke rapportage die voor elke gemeente is samengesteld.

 • Kerncijfers voorraad particuliere huurwoningen
  29-06-2017 10:07:39 / Danielle Dil

  Vandaag zijn de Kerncijfers van de voorraad particuliere huurwoningen gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De informatie over de particuliere woningen is onderdeel van de Lokale Monitor Wonen, die onlangs is gepubliceerd.

Hoe staat uw gemeente ervoor?

Op deze site heeft u de mogelijkheid om uw eigen dashboard in te zien met lokale cijfers over uw gemeente. Gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD en de burgerpeiling, maar ook vanuit uw eigen gemeente aangeleverde data worden geïntegreerd.  Een dashboard waarop u de cijfers in één overzicht ziet. Vergelijk, verbaas, verbeter!

Contact met Waarstaatjegemeente.nl

Meer weten over deze site? Bekijk ons filmpje over deze site