Een ogenblik geduld a.u.b.
Waarstaatjegemeente.nl - cijfers en statistieken van gemeenten

Nieuws

 • Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd t/m 23 maart
  16-03-2018 11:23:33 / Henri Kaper

  De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 23 maart de tijd om uw Wmo-gegevens en uw bestanden over Kosten Wmo, Jeugd en SBW over de tweede helft van 2017 aan te leveren. Tot die tijd kunt u ook nog een eventuele herlevering over de eerste helft van 2017 doorgeven.

  Wij hebben besloten de aanleverperiode nogmaals te verlengen omdat ons opviel dat een aantal gemeenten de aanlevering nog niet voltooid had op de eerder gestelde deadline. Wij willen deze gemeenten graag de kans geven om toch gebruik te maken van de monitor. Zo willen we ook voorkomen dat het aantal deelnemende gemeenten terugloopt. In dat geval zouden gemeenten zichzelf met minder andere gemeenten kunnen vergelijken.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over de aanlevering kunt u het aanleverprotocol (PDF) raadplegen. Ook heeft op 13 februari een webinar plaatsgevonden over de aanlevering. Dat kunt u nog steeds terugkijken.

  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via waarstaatjegemeente@vng.nl. Voor technische vragen kunt u terecht bij het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl.

 • Recordaantal bezoekers website waarstaatjegemeente.nl
  13-02-2018 22:45:07 / Victor van Hagen

  De website waarstaatjegemeente.nl heeft in 2017 meer dan 440.000 bezoekers mogen verwelkomen. Dat is een toename van 60% ten opzichte van 2016 en een verviervoudiging sinds de lancering in 2014.

 • Aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein weer van start
  12-02-2018 16:22:04 / Henri Kaper

  In de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein vindt u de meest recente cijfers die samen een beeld geven van het sociaal domein. De cijfers worden gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl en bieden gemeenten en gemeenteraden op elk gewenst moment inzicht tot op wijkniveau. U kunt hier ook een vergelijking maken met bijvoorbeeld andere gemeenten, uw provincie of heel Nederland.

Hoe staat uw gemeente ervoor?

Op deze site heeft u de mogelijkheid om uw eigen dashboard in te zien met lokale cijfers over uw gemeente. Gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD en de Burgerpeiling, maar ook vanuit uw eigen gemeente aangeleverde data worden geïntegreerd.  Een dashboard waarop u de cijfers in één overzicht ziet. Vergelijk, verbaas, verbeter!

Contact met Waarstaatjegemeente.nl

Meer weten over deze site? Bekijk ons filmpje over deze site