Een ogenblik geduld a.u.b.
Waarstaatjegemeente.nl - cijfers en statistieken van gemeenten

Nieuws

 • UItnodiging webinar aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
  15-08-2017 13:49:58 / Danielle Dil

  Van 4 tot en met 29 september 2017 kunt u, als gemeente, weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Deze gegevens hebben betrekking op het eerste half jaar van 2017 (H1 2017) en optioneel het tweede half jaar van 2016 (H2 2016). In januari 2018 komt de volgende monitor uit.

 • Resultaten Clientervaring Wmo beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl
  12-07-2017 13:11:36 / Henri Kaper

  De onderzoeksresultaten Clientervaring Wmo staan sinds deze week op Waarstaatjegemeente.nl. Sinds 2008 moeten gemeenten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderzoek doen onder de cliënten die zich in dit kader melden met een hulpvraag bij de gemeente. Door dit onderzoek kunnen gemeenten zien in hoeverre de geboden ondersteuning en voorzieningen bijdragen aan de doelen van de Wmo, met name op het gebied van ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie.

 • Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd!
  06-07-2017 11:04:20 / Danielle Dil

  Hoe zorgt uw gemeente ervoor dat ouderen meer zelfredzaam worden? Op 6 juli jl. is de nieuwe versie van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De cijfers over onder andere ouderen in zorginstellingen, jongeren met jeugdhulp en het aantal bijstandsgerechtigden zijn te vinden op het dashboard en in de gemeentelijke rapportage die voor elke gemeente is samengesteld.

Hoe staat uw gemeente ervoor?

Op deze site heeft u de mogelijkheid om uw eigen dashboard in te zien met lokale cijfers over uw gemeente. Gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD en de burgerpeiling, maar ook vanuit uw eigen gemeente aangeleverde data worden geïntegreerd.  Een dashboard waarop u de cijfers in één overzicht ziet. Vergelijk, verbaas, verbeter!

Contact met Waarstaatjegemeente.nl

Meer weten over deze site? Bekijk ons filmpje over deze site