Een ogenblik geduld a.u.b.
Waarstaatjegemeente.nl - cijfers en statistieken van gemeenten

Nieuws

 • Gegevensaanlevering Jaarverantwoording Kinderopvang 2017 van start
  03-04-2018 12:40:28 / Henri Kaper

  Ieder jaar leggen de gemeenten verantwoording af over het uitgevoerde toezicht en de handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang. Deze jaarverantwoording is openbaar en kunt u vinden op Waarstaatjegemeente.nl.

 • Nieuw op Waarstaatjegemeente: dashboard ‘Dienstverlening en Digitalisering’
  26-03-2018 15:57:40 / Henri Kaper

  Hoe ver is uw gemeente met digitalisering? En hoe beoordelen inwoners en ondernemers de dienstverlening door de gemeente? Dat is nu in één oogopslag zichtbaar via het nieuwe dashboard Dienstverlening en Digitalisering, onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl. Dit nieuwe onderdeel is een initiatief van de Werkgroep Monitor Doelgerichte Digitalisering, waarin vertegenwoordigers van dertig gemeenten samenwerken. Met het dashboard komt VNG Realisatie tegemoet aan de wens van gemeentelijke professionals op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening.

 • Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd t/m 23 maart
  16-03-2018 11:23:33 / Henri Kaper

  De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 23 maart de tijd om uw Wmo-gegevens en uw bestanden over Kosten Wmo, Jeugd en SBW over de tweede helft van 2017 aan te leveren. Tot die tijd kunt u ook nog een eventuele herlevering over de eerste helft van 2017 doorgeven.

  Wij hebben besloten de aanleverperiode nogmaals te verlengen omdat ons opviel dat een aantal gemeenten de aanlevering nog niet voltooid had op de eerder gestelde deadline. Wij willen deze gemeenten graag de kans geven om toch gebruik te maken van de monitor. Zo willen we ook voorkomen dat het aantal deelnemende gemeenten terugloopt. In dat geval zouden gemeenten zichzelf met minder andere gemeenten kunnen vergelijken.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over de aanlevering kunt u het aanleverprotocol (PDF) raadplegen. Ook heeft op 13 februari een webinar plaatsgevonden over de aanlevering. Dat kunt u nog steeds terugkijken.

  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via waarstaatjegemeente@vng.nl. Voor technische vragen kunt u terecht bij het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl.

Hoe staat uw gemeente ervoor?

Op deze site heeft u de mogelijkheid om uw eigen dashboard in te zien met lokale cijfers over uw gemeente. Gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD en de Burgerpeiling, maar ook vanuit uw eigen gemeente aangeleverde data worden geïntegreerd.  Een dashboard waarop u de cijfers in één overzicht ziet. Vergelijk, verbaas, verbeter!

Contact met Waarstaatjegemeente.nl

Meer weten over deze site? Bekijk ons filmpje over deze site