Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Privacyverklaring Waarstaatjegemeente.nl

Privacyverklaring Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl verzamelt en gebruikt (persoons)gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke manier Waarstaatjegemeente.nl omgaat met persoonsgegevens en met welk doel.

Om informatie te kunnen presenteren aan gemeenten in de besloten omgeving verwerken wij soms data met privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Deze data zijn vaak van die gemeente zelf afkomstig, maar soms is de informatie verkregen uit een andere bron.

Waarstaatjegemeente.nl vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Daarom worden deze gegevens door ons zorgvuldig verwerkt en goed beveiligd. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen uit de privacywetgeving. Zie voor meer informatie de privacyverklaring Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De volgende maatregelen maken onderdeel uit van ons privacy beleid:

1. Waarstaatjegemeente.nl verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • functie
  • organisatienaam
  • contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer
  • voorkeuren voor bijvoorbeeld deelname aan bijeenkomsten / informatie
  • WSJG-API-key en key-ID-nummer

2. Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en / of gevoelige persoonsgegevens.

3. Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

Waarstaatjegemeente.nl verwerkt persoonsgegevens

  • Wanneer wij deze nodig hebben om contact met u op te nemen.
  • Zodat wij aan de hand van uw e-mailadres te kunnen informeren over wijzigingen van diensten.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waaraan de gegevens zijn gerelateerd, of zo lang als nodig voor een wettelijke verplichting.

5. Delen met derden

Waarstaatjegemeente.nl verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

6. Recht van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Maak hierover eventueel een afspraak met een medewerker van VNG Realisatie om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Op verzoek kunnen wij u een afschrift sturen van uw gegevens in elektronische vorm.

Overige rechten die u heeft zijn het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens ofwel dataportabiliteit en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Tot slot is het mogelijk om via waarstaatjegemeente@vng.nl een verzoek in te dienen uw persoonsgegevens te verwijderen.

7. Cookies

Waarstaatjegemeente.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we kunnen zien hoe vaak bepaalde inhoud wordt bezocht. Hiermee willen we de informatievoorziening via de website zo goed mogelijk inrichten.

Op sommige pagina's maakt de website gebruik van inhoud of dienstverlening van derde partijen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een kaart of video wordt getoond of als er een deel van een externe website of voorziening binnen een speciaal venster (iframe) op de website wordt weergegeven. Bij het tonen van dit soort inhoud kunnen derde partijen ook cookies gebruiken.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

8. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via waarstaatjegemeente@vng.nl. Eventueel kunt u bij problemen de VNG Functionaris Gegevensbescherming erbij betrekken via fg@vng.nl om tot een oplossing te komen. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen Waarstaatjegemeente.nl omgaan kunt u vinden in ons privacy beleid.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 juni 2024.