Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

  Link Empty

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info

  Lokale Monitor Wonen

  Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroepen

  index

  OnderwerpAa en HunzeNederland
  Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroepen (index)1.101.00
  Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroepen (index)0.850.85
  2016

  Het aantal corporatiewoningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens gedeeld door het aantal huishoudens in de doelgroep huurtoeslag. Het aantal corporatiewoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens gedeeld door het aantal huishoudens in de doelgroep toewijzing sociale huurwoning. 

  Meer cijfers uit de Lokale Monitor Wonen (ga naar de database van Waarstaatjegemeente.nl)

  Database

  Rapport Aa en Hunze corporatiesector

  Rapport Aa en Hunze corporatiesector

  Rapport Kerncijfers Particuliere huur in Aa en Hunze

  Rapport Aa en Hunze particuliere sector

  Doelgroep huurtoeslag

  OnderwerpAa en HunzeNederland
  Doelgroep huurtoeslag (%)32.316.1
  Doelgroep huurtoeslag (%)45.453.0
  Doelgroep huurtoeslag (%)9.812.4
  2016

  De doelgroep huurtoeslag heeft betrekking op huishoudens met een zodanig laag inkomen dat zij een huurbijdrage kunnen ontvangen om te voldoen aan de huurkosten. Er moet aan verschillende voorwaarden zijn voldaan om tot de doelgroep huurtoeslag te behoren. Het vermogen van individuele personen mag niet boven de vermogensvrijstellingsgrens uitkomen. Bij toeslagpartners telt het gezamenlijke vermogen en de gezamenlijke vrijstellingsgrens. Bovendien mag het belastbaar inkomen niet boven de gestelde grenzen uitkomen. Deze grenzen zijn afhankelijk van de samenstelling en leeftijd van het huishouden. Het belastbaar inkomen van personen onder de 23 jaar wordt gedeeltelijk meegenomen voor de berekening van het huishoudinkomen. Het inkomen van de overige huishoudenleden telt volledig mee.

  Begrippenlijst Lokale Monitor Wonen

  Begrippenlijst Lokale Monitor Wonen

  Onderzoeksdocumentatie Lokale Monitor Wonen

  Onderzoeks-documentatie

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied
  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied
  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op de plus knop te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.