Een ogenblik geduld a.u.b.

Vergelijk. Verbaas. Verbeter.

Hier vindt u cijfers over alle gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. Vooral bedoeld voor gemeentelijke beleidsmakers, maar toegankelijk voor iedereen. Dashboards en rapporten maken het makkelijk data over gemeenten te vergelijken. Bovendien kunt u in de database zelf presentaties, grafieken, kaarten en tabellen maken. Voor eigen gebruik, of om te delen. De data zijn afkomstig uit verschillende bronnen, zoals politie, UWV, KVK en CBS.

Domeinen

Sociaal

Hier vindt u dashboards, rapporten en overige toepassingen, over thema's in het Sociaal Domein, zoals de Wmo, Jeugd, Werk & Inkomen, Gezondheid, Sport en Onderwijs.

Meer over dit domein

Fysiek

Hier vindt u dashboards, rapporten en overige toepassingen, over onderwerpen als Bouwen en Wonen, Energietransitie, Mobiliteit, Klimaat en Economie

Meer over dit domein

Lokaal bestuur en veiligheid

Bekijk dashboards en rapporten, over thema’s in het domein Lokaal bestuur en veiligheid, zoals gemeentefinanciën, landelijke voorzieningen en Openbare Orde en Veiligheid.

Meer over dit domein

Nieuws

Hoe gebruik ik Waarstaatjegemeente

Zoek binnen de verschillende domeinen naar dashboards en rapporten over alle belangrijke beleidsterreinen. Voor elk dashboard en rapport is het mogelijk om de gewenste gemeente te selecteren en te vergelijken met een andere gemeente of regio. Enkele dashboards en rapporten bieden zelfs inzicht op wijkniveau. In de database kunt u bovendien eigen presentaties maken met de beschikbare data.

Meer informatie

API

Om de data van Waarstaatjegemeente nog toegankelijker te maken, stelt Waarstaatjegemeente een API (Application Programming Interface) ter beschikking. Naast de verschillende manieren waarop de data handmatig geëxporteerd kan worden, is het nu ook mogelijk om gestandaardiseerd en automatisch gegevens uit de database op te halen en te verversen.

Meer over de API