Een ogenblik geduld a.u.b.

Over Waarstaatjegemeente

De hoeveelheid data in de wereld neemt exponentieel toe. VNG Realisatie helpt gemeenten om uit deze stortvloed aan gegevens de juiste informatie te filteren en daarmee hun prestaties te verbeteren. Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op de site vindt u cijfers over alle 352 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De 'dashboards' maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken.

Instructievideo's: wegwijs op Waarstaatjegemeente

Met drie korte instructievideo's maken we u bekend met de mogelijkheden. Video 1 legt de basis uit: wat is Waarstaatjegemeente, hoe bekijkt u de data en hoe maakt u vergelijkingen? In video 2 komen speciale functies aan bod, zoals MijnWSJG. Video 3 zoomt in op het gebruik van de onderliggende database. De video's duren elk circa vier minuten en laten u stap voor stap zien hoe u zelf een bewerking kunt uitvoeren. Wij organiseren ook regelmatig webinars over het gebruik van het platform, die kunt u nog steeds terugkijken.

Mijn WSJG

De meest recente versie van Waarstaatjegemeente verscheen in maart 2019 en bevat een aantal nieuwe functies. Zo kunt u nu heel eenvoudig uw eigen maatwerkdashboard samenstellen met Mijn WSJG en dit hergebruiken en delen met anderen.

Thema's, producten en monitors

De dashboards op Waarstaatjegemeente zijn onder te verdelen in thema's, producten en monitors. Thema's sluiten aan op de gemeentelijke beleidsterreinen, zoals Bouwen en Wonen of Werk en Inkomen. Producten combineren gegevens uit verschillende thema's met een specifiek doel, zoals de Ondernemerspeiling of Besluit Begroting en Verantwoording. Monitors, zoals de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en de Lokale Monitor Wonen, leveren een hoge mate van detail op hun aandachtsgebied. Rond een aantal onderwerpen publiceert Waarstaatjegemeente daarnaast rapporten met meer achtergrondinformatie en duiding.

Openbaar toegankelijk

Waarstaatjegemeente is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe een gemeente ervoor staat. Bezoekers kunnen de data gebruiken voor bijvoorbeeld besluitvorming, agendavorming, verantwoording, benchmarking of onderzoek. De data op het platform is openbaar toegankelijk.

Dieper inzicht met de database

Naast de dashboards kunt u ook gebruikmaken van de onderliggende database die al onze indicatoren bevat. Hier kunt u kaartjes, tabellen en grafieken maken voor eigen gebruik. U kunt de gegevens onderling met elkaar verbinden en vergelijken. U vindt de link naar de database onderaan elke pagina en in de detailview van elke tegel. In deze instructievideo leggen we uit hoe de database werkt. Tevens is er een handleiding beschikbaar.

Bronnen en actualisatie

De data is afkomstig uit verschillende bronnen, zoals gemeenten, burger- en ondernemerspeilingen, het CBS, COELO, DUO, GGD, Kadaster, de Kamer van Koophandel, de Kiesraad, NOC*NSF, Logius, het RIVM en Veiligheid.nl. Wilt u weten wanneer bepaalde gegevens geactualiseerd worden? Raadpleeg dan onze publicatiekalender.

Gebruik gegevens en bronvermelding

Het overnemen van gegevens uit Waarstaatjegemeente is met bronvermelding toegestaan. Daarnaast waarderen wij het als u ons via waarstaatjegemeente@vng.nl wilt informeren over het gebruik van data van het platform voor een publicatie of onderzoek. De website is ontwikkeld door VNG Realisatie met behulp van Swing Viewer, Swing Mosaic en Ballroom van ABF Research in Delft.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van data en monitoring bij VNG Realisatie? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief en selecteer 'stuurinformatie'.