Een ogenblik geduld a.u.b.

Over deze site

Waarstaatjegemeente.nl laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s zien waar ze staan op het gebied van onderwerpen waar gemeenten mee bezig zijn. Denk hierbij onder andere aan jeugdhulp, financiën en duurzaamheid.

 

VNG Realisatie beheert en ontwikkelt de site. Gemeenten kunnen hun eigen gegevens vergelijken met andere gemeenten. Ook zijn rapporten te downloaden, waarin de gegevens op een overzichtelijke manier inzichtelijk gemaakt zijn.

 

De site is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat. De informatie is openbaar toegankelijk.

 

De informatie op de dashboards worden gebruikt voor het opstellen van gemeentelijk beleid of om gemeentelijke cijfers met (buur)gemeenten te vergelijken. Gemeenten kunnen de data uit het dashboard meenemen in de besluitvorming, voor agendavorming, verantwoording of voor onderzoek.

 

In de database vindt u veel cijfers die met elkaar te vergelijken en te verbinden zijn. Hier kunt u kaartjes, tabellen en grafieken maken voor eigen gebruik. De data wordt verkregen uit verschillende bronnen en onderzoeken zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen. Voor meer uitleg over de database kunt u de video bekijken.

 

Neemt u gegevens van deze website over, dan vragen wij u Waarstaatjegemeente.nl als bron te vermelden. Ook horen wij het graag als u data van de site voor een publicatie of onderzoek gebruikt. Bij voorbaat dank.

 

De website is ontwikkeld door VNG Realisatie met behulp van Swing Viewer, Swing Mosaic en Ballroom van ABF Research in Delft.