Een ogenblik geduld a.u.b.

Over Waarstaatjegemeente

De hoeveelheid data in de wereld neemt exponentieel toe. VNG Realisatie helpt gemeenten om uit deze stortvloed aan gegevens de juiste informatie te filteren en daarmee hun prestaties te verbeteren. Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data voor, van en over gemeenten, toegankelijk voor iedereen. Op de site vindt u cijfers over alle Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De 'dashboards' maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken.

Instructievideo's: wegwijs op Waarstaatjegemeente

Door een nieuwe release is op een aantal punten de uitleg in de instructievideo’s anders vanwege vernieuwingen in sommige weergaven. Lees dit document (PDF) met de belangrijkste wijzigingen voor gebruikers of bekijk alle Swing updates/ releases.

Bekijk ook twee korte instructievideo’s om meer te weten over de mogelijkheden. Video 1 De basis: wat is Waarstaatjegemeente, hoe bekijkt u de data en hoe maakt u vergelijkingen? In Video 2: Onderliggende database. De video's duren circa vier minuten en laten u stap voor stap zien hoe u een bewerking uitvoert. Bekijk deze afbeelding (PDF) voor een visuele weergave van hoe u indicatoren zoekt, vindt en deelt. Wij organiseren ook regelmatig webinars over het gebruik van het platform, die u kunt terugkijken.

Thema's, producten en monitors

De dashboards op Waarstaatjegemeente zijn onder te verdelen in thema's, producten en monitors. Thema's sluiten aan op de gemeentelijke beleidsterreinen, zoals Bouwen en Wonen of Werk en Inkomen. Producten combineren gegevens uit verschillende thema's met een specifiek doel, zoals de Ondernemerspeiling of Besluit Begroting en Verantwoording. Monitors, zoals de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en de Lokale Monitor Wonen, leveren een hoge mate van detail op hun aandachtsgebied. Rond een aantal onderwerpen publiceert Waarstaatjegemeente daarnaast rapporten met meer achtergrondinformatie en duiding.

Openbaar toegankelijk

Waarstaatjegemeente is voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe een gemeente ervoor staat. De data biedt meerwaarde voor bijvoorbeeld besluitvorming, agendavorming, verantwoording, benchmarking of onderzoek. De data op het platform is openbaar toegankelijk.

Dieper inzicht met de database

Naast de dashboards kunt u ook gebruikmaken van de onderliggende database die al onze indicatoren bevat. Hier kunt u kaartjes, tabellen en grafieken maken voor eigen gebruik. U kunt de gegevens onderling met elkaar verbinden en vergelijken. U vindt de link naar de database onderaan elke pagina en in de detailview van elke tegel. In deze instructievideo leggen we uit hoe de database werkt. Tevens is er een handleiding beschikbaar.

Bronnen en actualisatie

De data is afkomstig uit verschillende bronnen, zoals gemeenten, burger- en ondernemerspeilingen, het CBS, COELO, DUO, GGD, Kadaster, de Kamer van Koophandel, de Kiesraad, NOC*NSF, Logius, het RIVM en Veiligheid.nl. Wilt u weten wanneer bepaalde gegevens geactualiseerd worden? Raadpleeg dan onze publicatiekalender.

Gebruik gegevens en bronvermelding

Het overnemen van gegevens uit Waarstaatjegemeente is met bronvermelding toegestaan. Daarnaast waarderen wij het als u ons via waarstaatjegemeente@vng.nl wilt informeren over het gebruik van data van het platform voor een publicatie of onderzoek. De website is ontwikkeld door VNG Realisatie met behulp van Swing Viewer, Swing Mosaic en Ballroom van ABF Research in Delft.

Blijf op de hoogte

Op de pagina Nieuws worden regelmatig nieuwsberichten gepubliceerd; houd deze rubriek a.u.b. in de gaten.

Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven van nieuws over beleid, data en monitoring bij VNG en VNG Realisatie? Schrijft u zich dan in om het VNG Weekoverzicht te ontvangen. Ga naar www.vng.nl > Mijn VNG > Mijn Profiel > Kies uw onderwerpen > bijvoorbeeld ‘informatiesamenleving’.

Ervaringen uitwisselen

Bent u (gemeente)ambtenaar en wilt u een oproep doen aan collega's van andere (gemeentelijke) organisaties of uw ervaringen delen over het gebruik van ons platform? We heten u van harte welkom op ons platform Pleio - Kennisnetwerk Data & SamenlevingThemagroep Waarstaatjegemeente (registratie is nodig).