Een ogenblik geduld a.u.b.

Over deze site

Op deze website, ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals, vindt u het dashboard dat is onderverdeeld in thema’s en monitoren over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar uw gemeente staat. U kunt de gegevens vergelijken met andere gemeenten en, indien u dat wenst, gebruiken om meer inzicht te krijgen, voor informatie voor besluitvorming, agenda vorming, verantwoording of onderzoek.

De informatie is openbaar toegankelijk en daardoor ook bereikbaar voor andere geïnteresseerden als inwoners, onderzoekers en de media.

Neemt u gegevens van deze website over, dan vragen wij u Waarstaatjegemeente.nl als bron te vermelden. Ook horen wij het graag als u data van de site voor een publicatie of onderzoek gebruikt. Bij voorbaat dank.

De website is ontwikkeld door KING met behulp van Swing Dashboard van ABF Research (Delft). Waarstaatjegemeente.nl is nog in ontwikkeling. Daarom horen wij graag uw mening over de site. Heeft u op- of aanmerkingen of suggesties voor verbetering, mail dan naar waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl .

Waar komt de informatie vandaan?

KING verzamelt periodiek nieuwe kengetallen voor Waarstaatjegemeente.nl. Onze datapartners leveren deze informatie aan. Ook leveren gemeenten zelf informatie aan voor de database. Bij alle onderwerpen ziet u wie de data heeft aangeleverd.

Datapartners van Waarstaatjegemeente.nl

Over KING

Waarstaatjegemeente.nl is een product van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). KING adviseert, begeleidt en ondersteunt gemeenten bij kwaliteitsvraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening, samenwerking en bestuurskracht. KING is er voor alle gemeenten. Meer informatie over KING vindt u op www.kinggemeenten.nl.