Een ogenblik geduld a.u.b.

Vergelijk de nieuwe Wmo-cijfers nu ook in het Wijkdashboard

door Reinier Tak
Vandaag verschijnen in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl, de nieuwste gemeentelijke cijfers over de Wmo. De cijfers hebben betrekking op het eerste halfjaar van 2022. Nieuw is een dashboard waarmee wijken, ook in andere gemeenten, onderling vergeleken kunnen worden.

Wijken vergelijken in het nieuwe Wijkdashboard

Het nieuwe wijkdashboard, dat naast het bekende reguliere rapport en dashboard verschijnt, toont cijfers met onder andere informatie over demografische kenmerken en het voorzieningengebruik binnen de Wmo en Jeugd. Zo is het mogelijk naburige wijken, maar ook wijken uit andere gemeenten, te vergelijken.

Nieuwe cijfers laten zien: groei hulp bij het huishouden zwakt opnieuw af

In het geactualiseerde GMSD-dashboard is ook terug te vinden dat ruim 1 miljoen mensen in het eerste halfjaar van 2022 gebruik maakten van een Wmo-maatwerkvoorziening. Vergeleken met een jaar eerder is dit aantal nagenoeg gelijk gebleven. 42% maakte gebruik van hulp bij het huishouden, een stijging van 2% ten opzichte van de eerste helft van 2021. Hiermee zwakt de groei van hulp bij het huishouden voor het tweede jaar op rij af. Van de vier hoofdcategorieën blijft Hulpmiddelen en diensten de grootste.

Aanvullende rapporten

Voor elke deelnemende gemeente is naast de cijfers op het dashboard een verdiepend rapport met grafieken, tabellen en toelichtingen te verkrijgen. Selecteer een gemeente om het rapport voor desbetreffende gemeente te bekijken.

Monitor Dakloosheid in januari 2023 verwacht

In januari 2023 worden de eerste resultaten van de Monitor Dakloosheid verwacht. Dit zullen de resultaten zijn van deel B van de monitor. Dit deel geeft alleen het cijfer over het aantal daklozen op geaggregeerd niveau. Deel A van de monitor is op dit moment nog te beperkt aangeleverd door gemeenten om te publiceren. In deel A worden gegevens op BSN niveau aangeleverd, die het CBS kan verrijken met bijvoorbeeld demografische gegevens of gegevens uit andere domeinen. VNG, het ministerie van VWS, CBS én gemeenten werken gezamenlijk aan het verder door ontwikkelen van de Monitor Dakloosheid.

Ruimte voor toelichting

Gemeenten kunnen een feitelijke toelichting geven op hun cijfers in de GMSD. Hierdoor kunnen gebruikers, zoals raadsleden, inwoners en beleidsmedewerkers, de cijfers beter interpreteren en toepassen.

Meer informatie