Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein aangevuld met Levensweganalyse

door Henri Kaper

Vandaag publiceert Waarstaatjegemeente.nl de nieuwe gemeentelijke cijfers over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Van de 380 Nederlandse gemeenten maken 318, ruim 83 procent, hun cijfers over de Wmo op dit platform openbaar. Deze gegevens hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2017. De data met betrekking tot de Participatiewet en de ‘stapeling’ van voorzieningen volgen naar verwachting begin juli.

Rol van levensgebeurtenissen

Een belangrijke aanvulling op de cijfers vormt de nieuwe Levensweganalyse. Dit instrument, ontwikkeld in samenwerking met het CBS, is een zogenoemde longitudinale analyse, waarbij groepen cliënten van de gemeente in de tijd worden gevolgd. Van personen die op het beginpunt van 1 januari 2015 gebruik maakten van een of meer voorzieningen in het sociaal domein (Wmo, Particpatiewet, Wet Sociale Werkvoorziening, Jeugdwet), werd nagegaan of zij dat eind 2016 nog steeds deden. En welke rol ‘levensgebeurtenissen’, zoals een echtscheiding, langdurige ziekte of de geboorte van een kind, bij dat gebruik spelen.

Ondersteunend beleid

Met de bestanden van de Levensweganalyse kunt u terugkijken naar mogelijke aanleidingen voor het gebruik van voorzieningen en kunt u het effect van ondersteunend beleid op dat gebruik in beeld brengen. De gegevens van de Levensweganalyse voor uw gemeente vindt u in uw gemeentelijk rapport.

Uw rapport bekijken

U kunt het rapport en het wijkprofiel van uw gemeente bekijken via Waarstaatjegemeente.nl. Ga hiervoor naar de dashboards, klik dan op ‘Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein’ en kies uw gemeente. De cijfers staan ook op Statline en in de database van Waarstaatjegemeente.nl.

Beter in context

In de rapporten is ruimte voor uw toelichting op de cijfers vanuit de gemeente, zodat deze beter in context te plaatsen zijn. Meer informatie hierover vindt u op de onze pagina’s over de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.