Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe cijfers stapeling en participatiewet GMSD

door Henri Kaper

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen. Die laatste cijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van twee of meer gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein: de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. De gegevens hebben betrekking op het eerste halfjaar van 2020.

Stapelingscijfers

De stapeling van voorzieningen geeft een indicatie van de (soms veelzijdige) problematiek van inwoners. Het CBS kan deze statistieken verkrijgen door voorzieningen te koppelen op BSN niveau. De GMSD publiceert twee typen stapelingsstatistieken. Enerzijds worden cijfers getoond die de stapeling van het aantal voorzieningen laat zien. Het gaat hierbij om huishoudens of personen die één of meerdere voorzieningen ontvangen binnen het Sociaal Domein. Daarnaast wordt de stapeling per wet getoond. Daarnaast kunnen huishoudens of individuele personen tegelijkertijd voorzieningen ontvangen uit verschillende wetten binnen het Sociaal Domein. Het tweede type stapeling toont daarom de verdeling van huishoudens of individuele personen met voorzieningen per wet, of een combinatie van wetten.

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau

In de GMSD vindt u bovendien van alle deelnemende gemeenten nog een aantal verdiepende rapporten. In het hoofdrapport van de GMSD vindt u extra cijfers over het gebruik van voorzieningen in de drie hoofdomeinen. Daarnaast is er voor elke gemeente een wijkprofiel beschikbaar, waarin gegevens op wijkniveau staan weergegeven. Als laatste is er een rapport specifiek over beschermd wonen, waarin informatie te vinden is over de ontwikkelingen in uw beschermd wonen-regio. U kunt al deze rapporten bekijken op Waarstaatjegemeente, onderaan het dashboard van uw gemeente.

Ruimte voor toelichting

Gemeenten kunnen een feitelijke toelichting geven op hun cijfers in de GMSD. Hierdoor kunnen gebruikers, zoals raadsleden, inwoners en beleidsmedewerkers, de cijfers beter interpreteren en toepassen. In de handleiding (PDF) vindt u hierover meer informatie.

Nieuwe aanleverperiode in februari van start

Gemeenten spelen zelf een belangrijke rol bij het verkrijgen van al deze inzichten. De Wmo gegevens, die elk halfjaar worden aangeleverd door gemeenten, vormen namelijk de basis voor de statistieken. De nieuwe aanleverperiode van de GMSD gaat 5 februari van start.

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie vindt u daarnaast op onze pagina’s over de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op de website van VNG Realisatie. Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar waarstaatjegemeente@vng.nl.