Een ogenblik geduld a.u.b.

Aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein februari 2019

door Henri Kaper
Van maandag 4 februari tot en met vrijdag 8 maart kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Het betreft de aanlevering van gegevens over het tweede halfjaar van 2018 en eventueel een (herziene) aanlevering over het eerste halfjaar van 2018. We raden u aan om de aanlevering aan het begin van de aanleverperiode te doen, zodat er nog tijd is om een herlevering te doen indien het bestand technisch wordt afgekeurd. Tevens heeft u dan voldoende tijd om op basis van het zogenoemde ‘op orde-rapport’ de inhoud van het bestand verder te verbeteren.

GMSD

De GMSD geeft aan de hand van de meest recente cijfers een beeld van de situatie en de ontwikkelingen op het sociaal domein. U vindt in de GMSD bijvoorbeeld data over het aantal jongeren met jeugdhulp of het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering. Deze data wordt door het CBS gekoppeld en verrijkt met data over bijvoorbeeld demografie. Hierdoor geeft de GMSD ook inzicht in de zogenoemde ‘stapeling’: het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van meerdere sociale voorzieningen. De GMSD is onderdeel van Waarstaatjegemeente.

Aanleverprotocol

Het aanleverprotocol bevat belangrijke informatie over het aanleverproces en de definities van de aan te leveren gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Dit aanleverprotocol is vernieuwd in januari 2019. Er zijn geen wijzigingen ten op zichte van het aanleverprotocol over het eerste halfjaar van 2018. Neem contact op met uw softwareleverancier voor een laatste versie van de query.

Webinar

Op 19 februari om 10.00 uur zal er een webinar plaatsvinden over de aanlevering van de gegevens aan het CBS. Als u de GSMD-coördinator bent, raden wij u aan deel te nemen aan dit webinar. Tijdens dit webinar is er ook volop gelegenheid om uw vragen te stellen. Aanmelden kan via deze aanmeldlink.

Aanmelden nieuwe coördinator

U kunt eenvoudig een nieuwe coördinator Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein aanmelden door zijn of haar gegevens door te geven aan het CBS: monitorsociaaldomein@cbs.nl. Meer informatie over de coördinator vindt u in het aanleverprotocol.

Vragen?

Neemt u vooral contact op als u een vraag heeft! Technische vragen kunt u stellen aan het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar waarstaatjegemeente@vng.nl.

Over Waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u kengetallen van alle 380 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken met elkaar of met regionale en landelijke gemiddelden. Het platform blijkt niet alleen interessant voor gemeenten: de site trok in 2018 ruim 520.000 bezoekers. Om snel thuis te raken op het platform, hebben we twee korte instructievideo’s gemaakt.