Een ogenblik geduld a.u.b.

1.2 miljoen Nederlanders met een maatwerkarrangement Wmo in 2020

door webmaster.realisatie@vng.nl

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, bevat de nieuwe gemeentelijke cijfers over Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugd. Van de 352 Nederlandse gemeenten maken 322 gemeenten hun cijfers over de Wmo op dit platform openbaar. De (voorlopig) gepubliceerde cijfers hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2020 en op heel 2020. Hiernaast zijn de definitieve cijfers over het eerste halfjaar 2020 gepubliceerd voor 334 gemeenten. Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein leveren gemeenten zelf de gegevens over de Wmo aan bij het CBS.

Landelijke ontwikkelingen in het tweede halfjaar van 2020

Ruim 1.2 miljoen Nederlanders maakten in 2020 gebruik van een maatwerkarrangement Wmo. Dit betreft een toename van 4% ten opzichte van 2019. Er zijn verschillende typen maatwerkarrangementen, zoals hulp bij het huishouden, deelname aan dagbesteding of het in gebruik hebben van een hulpmiddel zoals een rolstoel of traplift. In de GMSD betreft het nadrukkelijk het gebruik van maatwerkvoorzieningen en niet van algemene voorzieningen.

De eerdere stijging van het gebruik van hulp bij het huishouden, onder huishoudens met een inkomen van meer dan €50.000 zet door. Het gebruik hiervan is met ruim 12% gestegen in het tweede halfjaar van 2020 ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020.

Wanneer er wordt ingezoomd op het Wmo gebruik in de diverse leeftijdscategorieën, dan neemt het gebruik in de leeftijdscategorie onder de 30 jaar toe met bijna 4 procent. In de hoogste leeftijdscategorieën van 75 tot en met 85 jaar en van 85+ is daarentegen een afname in het gebruik te zien. Deze is het grootst bij de leeftijdscategorie 85+; het Wmo gebruik nam hier in het tweede halfjaar met ruim 6% af ten opzichte van het eerste halfjaar 2020.

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau

De nieuwe versie van de GMSD bevat ook interessante cijfers voor beleidsmakers en onderzoekers. Elke gemeente voert een eigen beleid in het sociaal domein. Voor elke gemeente zijn er diverse verdiepende rapporten beschikbaar. Deze rapporten zijn te bekijken op Waarstaatjegemeente, onderaan het GMSD dashboard van een willekeurige gemeente.

Over Waarstaatjegemeente en de GMSD

Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u cijfers over alle 352 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. Meer achtergrondinformatie over de GMSD is te vinden op Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van VNG Realisatie.