Een ogenblik geduld a.u.b.

Meer gemeenten zetten informatieveiligheid op de agenda

door Sebastiaan van Delft
Zondag 28 januari is het de dag van de privacy. Ook voor gemeenten een belangrijke dag. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens van hun inwoners. ENSIA-gegevens laten zien dat het aantal gemeenten dat informatieveiligheid als ambitie ziet, geleidelijk groeit.

Meer gemeenten nemen informatieveiligheid serieus

De afgelopen jaren nemen gemeenten informatieveiligheid steeds vaker op als ambitie van het college. Sinds 2018 is het aantal gemeenten dat hierop 'ja’ antwoordt, onder de deelnemende gemeenten van de uitvraag van ENSIA, gestegen van 66% (2018) naar 70,9% (2022). In 2021 is de vragenlijst aangevuld met nieuwe vragen, waaronder de vraag of het bestuur zicht heeft op alle risico’s waarvoor nog geen of onvoldoende maatregelen zijn getroffen. Deze vraag werd in 2021 door 62,5% van de deelnemende gemeenten met ‘ja’ beantwoord, ten opzichte van 60,5% in 2022.

Dag van de privacy

De dag van de privacy is in het leven geroepen om burgers te informeren over dat privacy een fundamenteel recht is. Overheden en andere organisaties dienen zorgvuldig, rechtmatig en transparant met persoonsgegevens om te gaan. Informatieveiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. Steeds meer gemeenten zien informatieveiligheid als een randvoorwaarde voor een professionele organisatie. Zij kunnen jaarlijks verantwoording afleggen over de staat van informatieveiligheid in hun organisatie via ENSIA.

ENSIA

ENSIA is een initiatief van gemeenten en de ministeries van BZK en SZW. ENSIA streeft naar een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid. Het helpt gemeenten in één keer verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de normen die gelden voor de Nederlandse overheid, de BIO. Met ENSIA sluit de verantwoording over informatieveiligheid aan op de planning en control-cyclus van de gemeente. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer inzicht over de informatieveiligheid van hun gemeente en kan het beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

Rapport informatieveiligheid

Op Waarstaatjegemeente kan iedereen ENSIA-rapporten van gemeenten inzien. Zo worden Nederlanders geïnformeerd over de staat van informatieveiligheid van hun gemeente. De uitvraag over het jaar 2023 is per 31 december 2023 gesloten. Binnenkort wordt het rapport op Waarstaatjegemeente bijgewerkt met de cijfers van 2023.

Bekijk het meest recente ENSIA-rapport van uw gemeente op Waarstaatjegemeente.nl.

Waarstaatjegemeente.nl

Op Waarstaatjegemeente.nl staan cijfers over alle gemeenten in Nederland op alle belangrijke beleidsterreinen. De dashboards maken het makkelijk om gegevens van verschillende gemeenten naast elkaar te zetten. Het dataplatform is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat op tal van maatschappelijke thema’s.

Behalve dat er data over gemeenten worden ontsloten via dashboards en rapportages, kunnen gebruikers in de database van Waarstaatjegemeente.nl zelf presentaties, grafieken, kaarten en tabellen maken. Voor eigen gebruik, of om te delen met anderen.

Meer informatie

Lees meer over ENSIA of mail voor vragen naar ENSIA@vng.nl.