Een ogenblik geduld a.u.b.

Medewerking coördinatoren GMSD gevraagd voor Monitor abonnementstarief Wmo

door Henri Kaper

Met ingang van 2019 geldt een vast tarief voor de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen die gemeenten vanuit de Wmo verstrekken: het zogenoemde abonnementstarief Wmo. Het ministerie van VWS zal de komende jaren monitoren welke effecten de invoering van dit abonnementstarief heeft op de omvang en de duur van het  gebruik van maatwerkvoorzieningen en op de uitgaven daarvoor.

Om de administratieve lasten voor gemeenten te beperken, is besloten deze monitoring te laten aansluiten bij de werkwijze van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). De GMSD brengt al jaren de ontwikkelingen binnen het sociaal domein van gemeenten in kaart en is onderdeel van gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente.nl. 

Niet alle informatie die nodig is voor de monitor abonnementstarief Wmo is uit de huidige gegevensset te destilleren. Om die reden is CBS gevraagd een aanvullende uitvraag te starten naar de begrote en de gerealiseerde uitgaven voor de Wmo.

Verplichte aanlevering

In juni 2019 vindt de eerste jaarlijkse uitvraag naar de uitgaven Wmo plaats. Deze vervangt de halfjaarlijkse aanlevering van de kosten Wmo, zoals die tot nu toe binnen de GMSD plaatsvond. Ook de halfjaarlijkse uitvraag binnen de GMSD naar de kosten voor Samenkracht, Burgerparticipatie en Wijkteams (SBW) en de kosten voor Jeugdhulp zullen vervallen. In plaats daarvan kunnen gemeenten bij de jaarlijkse uitvraag in juni ook de uitgaven SBW en Jeugdhulp aanleveren. Omdat de verzameling van de gegevens over de uitgaven Wmo nu een formele opdracht aan CBS is, volgt dat de aanlevering door gemeenten voor dit onderdeel verplicht is (art 33 Wet op het CBS).

Rol CBS

Het CBS zal het cijfermatige deel van de monitor abonnementstarief Wmo uitvoeren. In dat kader zal het CBS de GMSD-coördinatoren van gemeenten rechtstreeks informeren over de wijzigingen en voorzien van een instructie voor het aanleveren van de gegevens. Die aanlevering moet uiterlijk op 22 juni 2019 plaatsvinden. De tabellen met cijfers over uitgaven van Wmo-maatwerkvoorzieningen per gemeente worden zo snel mogelijk gepubliceerd, tegelijkertijd met het verschijnen van de monitor abonnementstarief Wmo door het ministerie van VWS. De exacte publicatiedatum is nog niet bekend. De cijfers over kosten Jeugd en SBW verschijnen in de eerste helft van augustus 2019.

Meer informatie

Met vragen of opmerkingen over de uitvoering van de Monitor abonnementstarief Wmo kunt u contact opnemen met het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl.
Met vragen of opmerkingen over Waarstaatjegemeente of de GMSD in het algemeen kunt u contact opnemen met VNG Realisatie via waarstaatjegemeente@vng.nl.

Over Waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u kengetallen van alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. Het platform blijkt niet alleen interessant voor gemeenten: de site trok in 2018 ruim 520.000 bezoekers.