Een ogenblik geduld a.u.b.

GIS helpt bij energietransitie en aanpak ondermijning

door Sebastiaan van Delft

Wereld GIS Dag is een goede gelegenheid om het belang van geografische informatie voor gemeenten te benadrukken. Geografische informatie speelt onder andere een belangrijke rol bij thema’s als energietransitie en de aanpak van ondermijning.

GIS en de Datavoorziening

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Het wordt gebruikt om gegevens met een geografische component inzichtelijk te maken op een digitale kaart. Als zodanig is het een onmisbaar hulpmiddel aan het worden bij de aanpak van thema’s als de energietransitie en de aanpak van ondermijning.De VNG biedt gemeenten in de vorm van de Datavoorziening een GIS die geografische informatie geeft over onder andere deze thema’s.

Data op de kaart

De Datavoorziening maakt relevante gegevens online inzichtelijk voor gemeenten op een digitale kaart. De gegevens kunnen gebruikt worden door ambtenaren voor de uitvoering van hun dagelijks werk. De datavoorziening is grotendeels gevuld met data die openbaar toegankelijk zijn, zogenaamde open data. Deze data worden in de Datavoorziening geordend en gevisualiseerd zodat ze nieuwe inzichten kunnen bieden.

Energietransitie

De Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) biedt ambtenaren informatie die zij bijvoorbeeld kunnen gebruiken bij het schrijven van een Transitievisie Warmte of het verdelen van de Specifieke Uitkering (SpUk) lokale aanpak isolatie. In DEGO zijn datasets opgenomen die zijn toegespitst op de informatiebehoefte van gemeenten. De datasets zijn te downloaden maar staan ook in het systeem als kaarten en dashboards om de gebruikers keuze te bieden. In verschillende tabbladen zijn gegevens gegroepeerd die belangrijk zijn voor de Transitievisie Warmte. Op termijn worden ook data toegevoegd die ambtenaren kunnen gebruiken bij het maken van Wijkuitvoeringsplannen.

Bekijk DEGO

Ondermijning

De Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart (DOOK) helpt gemeenten om beter inzicht te krijgen in ondermijningsvraagstukken. DOOK toont digitale kaarten met gedetailleerde data om ondermijningsvraagstukken aan te kunnen pakken op een manier die de rechtmatigheid van het gebruik van data waarborgt. Bij wijze van pilot wordt DOOK gebruikt door een selecte groep gemeenten. Het doel van de pilot is om de gebruikersgroep stap voor stap uit te breiden en DOOK als datavoorziening af te stemmen op de informatiebehoefte van de gemeenten.

Bekijk DOOK

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het team van de Datavoorziening, mail naar vip@vng.nl