Een ogenblik geduld a.u.b.

Beroep op Wmo en jeugdhulp in 2019 opnieuw gestegen

door Henri Kaper

Ruim 1 miljoen mensen maakten in het eerste halfjaar van 2019 gebruik van een Wmo-maatwerkvoorziening. Dat aantal is 4 procent hoger dan een jaar eerder. Van hen maakt 36 procent gebruik van hulp in het huishouden, een stijging van 8 procent ten opzichte van de eerste helft van 2018. Van hulpmiddelen en diensten wordt door 65 procent van de cliënten gebruik gemaakt, een stijging van 2 procent.

Jeugdhulp

Ook het aantal jongeren tot 18 jaar dat jeugdhulp ontving, is opnieuw gestegen. In de eerste helft van 2015 ging het om 8,2 procent van de jongeren. In 2018 betrof het 9,7 procent. In de eerste helft van 2019 ontving 10 procent van alle jongeren tot 18 jaar jeugdhulp. Onder jeugdhulp vallen de voorzieningen uit de jeugdzorg met een niet-gedwongen karakter, dus exclusief jeugdreclassering en jeugdbescherming.

Meer cijfers sociaal domein

Dit alles blijkt uit de nieuwe gemeentelijke cijfers over Jeugd en Wmo in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente. De cijfers hebben betrekking op de eerste helft van 2019. Deze nieuwe editie van de GMSD bevat tal van interessante cijfers voor beleidsmakers en onderzoekers, bijvoorbeeld over het gebruik van maatwerkarrangementen door verschillende inkomens- en leeftijdsgroepen.

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau

Voor elke deelnemende gemeente publiceren wij naast deze cijfers een rapport met grafieken, tabellen en toelichtingen. Daarin vindt u zowel data op gemeentelijk als op wijkniveau. Dit rapport en wijkprofiel vindt u ook in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein na het selecteren van uw gemeente.

Ruimte voor toelichting en meer informatie

Gemeenten kunnen een feitelijke toelichting geven op hun cijfers in de GMSD. Hierdoor kunnen gebruikers, zoals raadsleden, inwoners of beleidsmedewerkers, de cijfers beter interpreteren en toepassen. In de handleiding (PDF) vindt u hierover meer informatie.

Meer achtergrondinformatie over de monitor vindt u op de website van VNG Realisatie. Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar waarstaatjegemeente@vng.nl.