Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe cijfers Wmo in Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

door Reinier Tak

Vandaag, 12 mei, verschijnen in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Wmo.

Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein leveren gemeenten zelf de gegevens over de Wmo aan bij het CBS. Van de 345 Nederlandse gemeenten maken 327 gemeenten hun Wmo- cijfers op dit platform openbaar. De vandaag gepubliceerde cijfers hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2021. Ook zijn de definitieve cijfers over het eerste halfjaar van 2021 gepubliceerd. De GMSD is verder geactualiseerd met o.a. de beleidsinformatie jeugd.

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau

De nieuwe versie van de GMSD bevat tal van interessante cijfers voor beleidsmakers en onderzoekers, zoals bijvoorbeeld het aantal inwoners dat hulp bij het huishouden ontvangt met hun achtergrondkenmerken. Voor elke gemeente is een gemeenterapport en een wijkrapport beschikbaar. Deze rapporten zijn te bekijken op Waarstaatjegemeente, onderaan het GMSD-dashboard van een gemeente. Een vernieuwing in de rapporten is de toevoeging van de recent gepubliceerde SES-WOA scores (welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname in onderlinge samenhang op wijkniveau). Voor elke gemeente, wijk en buurt is een gecombineerde score berekend op basis van gegevens over elk huishouden. Deze breed toepasbare objectieve score heeft betrekking op de periode 2014-2019. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht hierover.

Nieuwe tool; Wmo-gemeentevergelijker

Een nieuw instrument voor gemeenten is de Wmo-gemeentevergelijker. Hiermee kunt u vergelijkbare gemeenten in het sociaal domein vinden. De tool vergelijkt gemeenten binnen Nederland op populatie- en beleidskenmerken, een vernieuwende methode waardoor gebruikers gemakkelijker vergelijkbare gemeenten kunnen vinden buiten de regio en waarvan u het mogelijk niet verwacht. Deze tool is ontwikkeld omdat de huidige vergelijkingsmogelijkheden (bijvoorbeeld grootteklasse) op Waarstaatjegemeente soms als ontoereikend werden ervaren vanwege de grote verscheidenheid binnen het sociaal domein tussen gemeenten, beleids- en uitvoeringskeuzes.

Meer achtergrondinformatie over de GMSD is te vinden op onze website: Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein