Een ogenblik geduld a.u.b.

Verandering in aanlevering resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo

door Henri Kaper

Sinds de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdhulp zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen van de cliënten. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor het verbeteren van het beleid en de uitvoering ervan. De wet bepaalt dat gemeenten de uitkomsten van de onderzoeken jaarlijks doorgeven aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Andere route voor aanlevering onderzoeksresultaten

Het aanleveren van de resultaten van het CEO Wmo verloopt in 2019 anders dan in eerdere jaren. Tot nu toe leverden gemeenten de resultaten aan bij VNG Realisatie. Dit jaar zullen de resultaten door een andere partij worden verzameld. Naar verwachting zal de werkwijze voor gemeenten hierdoor niet of nauwelijks veranderen.

Verschuiving deadline aanlevering

Aangezien de inrichting van het nieuwe proces niet voor 1 juli 2019 gereed is, komt er een nieuwe deadline voor het aanleveren van de gegevens. Het Ministerie van VWS zal alle gemeenten zo snel  mogelijk per brief informeren over de nieuwe aanleverprocedure en de aanlevertermijn.

Publicatie nog steeds via Waarstaatjegemeente.nl

Na het verzamelen van de resultaten van het CEO 2019, zal VNG Realisatie de uitkomsten wel opnieuw opnemen in de database van dataplatform Waarstaatjegemeente.nl. Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo blijft op die manier onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl en van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Meer informatie over het Cliëntervaringsonderzoek Wmo kunt u vinden op de VNG pagina Cliëntervaring (Wmo/Jeugd).