Een ogenblik geduld a.u.b.

Correctie data Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

door Reinier Tak

Het CBS heeft helaas moeten constateren dat er zich een fout bevindt in de verwerking van de data van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) over het tweede halfjaar van 2020 en 2021. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens over het 1e en 2e halfjaar van 2020 en 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van bepaalde Wmo-arrangementen. Hierdoor worden er bij een aantal gemeenten minder Wmo-cliënten in het tweede halfjaar geteld dan er daadwerkelijk zijn. Afhankelijk van de manier van registreren kan dit aantal voor individuele gemeenten fors lager zijn. We betreuren dit zeer. Dit heeft geen gevolgen voor de cijfers over het hele jaar en het eerste halfjaar van beide jaren. Daarom adviseren wij om vooralsnog de cijfers over het hele jaar te gebruiken. 

 

Op Waarstaatjegemeente.nl zijn de GMSD data over het tweede halfjaar van 2020 en het tweede halfjaar van 2021 verwijderd. Hierdoor zijn o.a. sommige figuren in de GMSD rapporten niet zichtbaar. De cijfers over het tweede halfjaar van 2020 en 2021 zullen naar verwachting begin september 2022 gecorrigeerd worden en weer zichtbaar zijn op Waarstaatjegemeente.nl en CBS Statline. Deze zullen na correctie beter in lijn liggen met de aantallen Wmo-cliënten in het eerste half jaar en het gehele jaar.

De gemeenten waar de verschillen fors zijn zullen hier nog via een e-mail van op de hoogte worden gesteld. Bij technische vragen naar aanleiding van deze correctie kan contact opgenomen worden met monitorsociaaldomein@cbs.nl. Voor inhoudelijke vragen over de GMSD kunt u contact opnemen met waarstaatjegemeente@vng.nl