Een ogenblik geduld a.u.b.

Update Wmo voorspelmodel en GMSD op Waarstaatjegemeente.nl

door Sebastiaan van Delft
Vanaf 4 juli staan updates van het Wmo voorspelmodel en de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) op Waarstaatjegemeente.nl. Het Wmo voorspelmodel is gevalideerd en aangevuld met data over 2022. De GMSD heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over diverse categorieën in het sociaal domein.

Waarom GMSD en het Wmo voorspelmodel?

De GMSD en het Wmo voorspelmodel zijn twee instrumenten die gemeenten helpen bij een datagedreven aanpak van uitdagingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten leveren zelf een bijdrage door halfjaarlijks data aan het CBS te leveren tijdens de gegevensuitvraag van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Daarvoor in de plaats krijgen zij toegang tot (sturings)informatie en de mogelijkheid om gemeentelijke prestaties onderling te vergelijken, maar ook tot een tool die hen inzicht in toekomstig Wmo gebruik geeft.  

Update Wmo voorspelmodel  

Het Wmo voorspelmodel maakt voor gemeenten inzichtelijk hoeveel inwoners de komende jaren gebruik gaan maken van bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en ondersteuning thuis. De informatie is beschikbaar op gemeente- en op wijkniveau. Het Wmo voorspelmodel werkt met cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), die gemeenten aanleveren aan het CBS. Algoritmen rekenen de getallen door en komen zo tot een prognose van het aantal cliënten in de komende 5 jaar per Wmo-categorie.  

Validatie Wmo voorspelmodel 

Om de prestatie van het Wmo voorspelmodel te testen, zijn de in mei gepubliceerde jaarcijfers van 2022 vergeleken met de voorspelde cijfers. De betrouwbaarheid van het Wmo Voorspelmodel wordt gemeten met behulp van de Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Dit is een methode voor het berekenen van de nauwgezetheid (en dus betrouwbaarheid) van een voorspellend model. Het toont de gemiddelde percentuele afwijking tussen de feitelijke en de voorspelde waarden, Vervolgens is getest of het nieuwe model, dat op de nieuwe data is getraind, een betere voorspelling geeft dan het oude model. De vernieuwde versie van het Wmo Voorspelmodel laat voor de meeste categorieën een verbeterde prestatie zien vergeleken met de vorige versie. Meer informatie over deze berekeningswijze is te vinden in de handleiding van het Wmo Voorspelmodel.  

Om het Wmo Voorspelmodel verder te verbeteren, wordt er in de komende periode extra aandacht besteed aan het verder optimaliseren van de modellen voor Hulpmiddelen en Diensten en daarbinnen specifiek voor Vervoersdiensten. 

Update Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 

Tegelijkertijd heeft de GMSD vandaag nieuwe cijfers gepubliceerd in diverse categorieën van het sociaal domein. Deze cijfers bieden inzicht in het gebruik van de Participatiewet, de stapeling van voorzieningen en de woonsituatie van 70-plussers. De stapelingscijfers laten zien hoeveel cliënten of huishoudens meerdere voorzieningen uit de Wmo, Jeugdwet en/of Participatiewet ontvangen. Dit geeft een indicatie van de complexiteit van de problemen waarmee inwoners te maken hebben. Ook is het rapport Beschermd Wonen aangevuld met de meest recente cijfers over het tweede halfjaar van 2022. In dit rapport is aanvullende informatie over Beschermd Wonen te vinden op het niveau van de centrumgemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De nieuwe cijfers van de GMSD zijn te vinden in het dashboard op Waarstaatjegemeente.nl 

Volgende aanleverperiode eind augustus van start 

Gemeenten leveren elk halfjaar hun Wmo gegevens aan het CBS aan. Deze gegevens vormen de basis voor zowel de GMSD als het Wmo voorspelmodel . De volgende aanleverperiode van de GMSD gaat op 24 augustus van start en betreft aanlevering over het eerste halfjaar van 2023. Binnenkort vindt u het nieuwe aanleverprotocol op de projectpagina van de GMSD.

Over Waarstaatjegemeente.nl 

Op de vernieuwde Waarstaatjegemeente.nl staan cijfers over alle gemeenten in Nederland op alle belangrijke beleidsterreinen. Het dataplatform is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat op tal van maatschappelijke thema’s.  

Dashboards maken het makkelijk om gegevens van verschillende gemeenten naast elkaar te zetten. Behalve dat er data over gemeenten worden ontsloten via dashboards en rapportages, kunnen gebruikers in de database van Waarstaatjegemeente.nl zelf presentaties, grafieken, kaarten en tabellen maken. Voor eigen gebruik, of om te delen met anderen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: waarstaatjegemeente@vng.nl