Een ogenblik geduld a.u.b.

Start aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

door Daniel van der Bijl
De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 11 maart de tijd om uw Wmo cliëntgegevens over het tweede halfjaar van 2021 aan te leveren bij het CBS. Ook een eventuele herlevering over het eerst halfjaar van 2021 blijft tot die tijd mogelijk.

 

Omdat de officiële deadline van 4 maart niet voor alle gemeenten haalbaar blijkt te zijn, is besloten om de aanleverperiode met een week te verlengen, om alle gemeenten de kans te geven gebruik te maken van de monitor. De periode waarin u uw levering nog kunt intrekken blijft ongewijzigd en loopt tot en met 18 maart. Publicatie van de data op Waarstaatjegemeente.nl vindt naar verwachting plaats medio mei. 

 

Mocht u inmiddels al een bestand bij het CBS hebben aangeleverd, dan hoeft u geen actie te ondernemen.

Eigen toelichting op de cijfers 

Niet alle gemeenten gebruiken precies dezelfde systematiek als die van de GMSD. Het is daarom mogelijk/wenselijk om uw eigen toelichting te geven op de aangeleverde cijfers. Dit helpt gebruikers om het verhaal achter de cijfers over uw gemeente beter te begrijpen of in de juiste context te zien. Zo kunnen gebruikers – zoals raadsleden, beleidsmedewerkers of inwoners - de cijfers beter interpreteren en toepassen. Wilt u een toelichting geven op de cijfers van uw gemeente? Dan kunt u daarvoor onze online handleiding (PDF) gebruiken. 

Praktische informatie

Voor meer informatie over de aanlevering kunt u het aanleverprotocol of het webinar (YouTube) raadplegen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via waarstaatjegemeente@vng.nl. Voor technische vragen kunt u terecht bij het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl.

Over Waarstaatjegemeente

Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u cijfers over de 345 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De 'dashboards' maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. Onze instructievideo's maken u snel vertrouwd met dit platform en de mogelijkheden.