Een ogenblik geduld a.u.b.

Aanleveren Cliëntervaringsonderzoek Wmo voortaan via onderzoeksbureau Enneüs

door Henri Kaper

Het ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau Enneüs opdracht gegeven om de verwerking van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo te verzorgen. In juli 2019 heeft het ministerie de gemeenten hierover met een brief (PDF) geïnformeerd. Vanaf 1 september 2019 kunnen gemeenten hun gegevens bij het bureau aanleveren.

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van cliënten die een Wmo-voorziening ontvangen. Deze gegevens moeten zij ook jaarlijks aanleveren. Als gemeenten hier toestemming voor geven, worden deze gegevens doorgeleverd aan gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente. Op Waarstaatjegemeente kunt u de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek van verschillende gemeenten en regio’s met elkaar vergelijken.

Van 1 september 2019 tot en met 31 oktober 2019 kunnen gemeenten via een speciale website de gevraagde gegevens aanleveren bij het bureau. Meer informatie over de aanlevering vindt u op de speciale website over het Cliëntervaringsonderzoek Wmo.