Een ogenblik geduld a.u.b.

Ondernemerspeiling gestopt per 1 juli 2022

door Daniel van der Bijl
De afgelopen jaren maakten veel gemeenten gebruik van de VNG Ondernemerspeiling om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Maar de huidige vorm blijkt niet meer aan te sluiten op de behoeften. We hebben daarom besloten per 1 juli 2022 te stoppen met de Ondernemerspeiling.

De vragenlijsten en dataformats zijn nog steeds te gebruiken, de data kunnen echter niet meer geupload worden op  waarstaatjegemeente.nl. De data die tot nu toe is geupload op waarstaatjegemeente.nl blijft beschikbaar.

U kunt als gemeente de Ondernemerspeiling zelf uitvoeren of de uitvoering ervan uitbesteden aan een onderzoeksbureau. Om u te helpen bij de keuze van onderzoeksbureau heeft VNG een overzicht opgesteld van geselecteerde onderzoeksbureaus die ervaring hebben met de uitvoering van de Ondernemerspeiling. Onderaan deze pagina vindt u de benodigde documenten om de Ondernemerspeiling uit te (laten) voeren.

De VNG ziet dat er behoefte blijft bestaan aan een instrument om de waardering van ondernemers voor de dienstverlening in kaart te brengen en te verbeteren. Voor een alternatief willen we voortbouwen op het advies dat het Nederlands Comité voor Ondernemerschap over de dienstverlening voor het MKB. Dat advies wordt het komende halfjaar verwacht.

Waarom stoppen met de Ondernemerspeiling?

De VNG heeft vorig jaar onderzocht of de Ondernemerspeiling nog aansluit op de behoeften van gemeenten. En of de peiling gemeenten voldoende helpt hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Uit de analyse bleek dat dit niet voldoende het geval is. De peiling heeft in de afgelopen jaren inzichten opgeleverd voor de gemeenten die hiervan gebruik hebben gemaakt. Toch zijn de lokale economie en ondernemersrealiteit snel veranderd en de Ondernemerspeiling sluit daar niet meer op aan.

Hoe is de VNG tot dit besluit gekomen?

Voor het onderzoek dat heeft plaatsgevonden, hebben we gesprekken georganiseerd met verschillende partijen. Uiteraard met gemeenten maar ook met de grondleggers van de Ondernemerspeiling en onderzoeksbureaus. Daarnaast hebben we onderzocht welke alternatieven er op dit moment beschikbaar zijn en waar mogelijk gesprekken gevoerd over de uitvoering daarvan. Het onderzoek is uitgewerkt in het Adviesrapport Ondernemerspeiling (zie onderaan deze pagina).

Nog vragen?

Heeft u vragen of wilt u meedenken over een vervolg? Neem dan contact op met projectleider Ondernemersdienstverlening franka.devilder@vng.nl.