Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe cijfers in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

door Daniel van der Bijl
Vanaf vandaag zijn er nieuwe cijfers beschikbaar in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl. Cijfers die gepubliceerd worden betreffen onder andere het gebruik van de Participatiewet, stapeling van voorzieningen, beschermd wonen en de woonsituatie van 70-plussers.

Participatie-en stapelingscijfers

De stapelingscijfers geven inzicht in het aantal cliënten of huishoudens dat twee of meer voorzieningen in het sociaal domein ontvangt uit de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. De stapeling van voorzieningen geeft een indicatie van de (soms veelzijdige) problematiek van burgers. De gepubliceerde cijfers hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2021. Cijfers uit de Participatiewet betreffen bijvoorbeeld het aantal personen met een bijstandsuitkering. Landelijk gezien ontvingen in het vierde kwartaal van 2021 30 personen per 1000 inwoners een bijstandsuitkering. Uiteraard zijn er hierbij grote verschillen tussen gemeenten, maar ook binnen een gemeente tussen wijken. Deze informatie vindt u in de GMSD.

Rapporten op gemeentelijk niveau en wijkniveau

Voor elke gemeente is een gemeenterapport en een wijkrapport beschikbaar. Deze rapporten zijn te bekijken op Waarstaatjegemeente, onderaan het GMSD-dashboard van een gemeente. Het rapport beschermd wonen geeft aanvullende informatie over dit thema op het niveau van de centrumgemeente beschermd wonen. De data is samengesteld op basis van de halfjaarlijkse gegevensaanlevering van (centrum)gemeenten voor de GMSD aan het CBS.

Nieuwe uitvraag: Monitor Dakloosheid

Tijdens de volgende aanleverperiode start een aanvullende uitvraag van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) voor de centrumgemeenten Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), VNG en het CBS hebben de Monitor Dakloosheid ontwikkeld. Deze monitor is gelieerd aan de GMSD en wordt tijdens de aanleverperioden van de GMSD uitgevraagd.

Tip; bekijk eens de Wmo-gemeentevergelijker

Waarom lijken de gemeenten Apeldoorn, Venlo, Bergen op Zoom en Hoogeveen op elkaar? Dit en meer kunt u zien in de Wmo-gemeentevergelijker. Hierin worden gemeenten vergeleken op populatie en beleidskenmerken.

Meer informatie