Een ogenblik geduld a.u.b.

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd t/m 12 maart

door Henri Kaper

De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 12 maart de tijd om uw Wmo cliëntgegevens over het tweede halfjaar van 2020 aan te leveren bij het CBS. Ook een eventuele herlevering over het eerste halfjaar van 2020 blijft tot die tijd mogelijk.

De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 12 maart de tijd om uw Wmo cliëntgegevens over het tweede halfjaar van 2020 aan te leveren bij het CBS. Ook een eventuele herlevering over het eerste halfjaar van 2020 blijft tot die tijd mogelijk.

Omdat we merken dat de officiële deadline van 5 maart niet voor alle gemeenten haalbaar is, hebben we besloten om de aanleverperiode met een week te verlengen. Wij willen deze gemeenten graag de kans geven om toch gebruik te maken van de monitor. De periode waarin de aanlevering nog ingetrokken kan worden, blijft ongewijzigd en loopt tot en met 19 maart. Publicatie van de data op Waarstaatjegemeente.nl vindt naar verwachting plaats medio mei.

Mocht u inmiddels al een bestand hebben bij het CBS hebben aangeleverd, dan hoeft u geen actie te ondernemen.

Eigen toelichting op de cijfers

Niet alle gemeenten gebruiken precies dezelfde systematiek als die van de GMSD. Als gemeente is het daarom mogelijk/wenselijk om uw eigen toelichting te geven op de aangeleverde cijfers. Dit helpt gebruikers om het verhaal achter de cijfers over uw gemeente beter te begrijpen of in de juiste context te zien. Zo kunnen deze gebruikers – zoals raadsleden, beleidsmedewerkers of inwoners - de cijfers beter interpreteren en toepassen. Wilt u ook een toelichting geven op de cijfers van uw gemeente? Dan hebben we een uitgebreide handleiding (PDF) voor u.

Praktische informatie

Voor meer informatie over de aanlevering kunt u het aanleverprotocol (PDF) raadplegen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via waarstaatjegemeente@vng.nl. Voor technische vragen kunt u terecht bij het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl.