Een ogenblik geduld a.u.b.

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van start!

door Henri Kaper

Tot en met 5 maart a.s. kunt u weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Het gaat om gegevens over het tweede halfjaar van 2020 en eventueel een herziene aanlevering over het eerste halfjaar van 2020.

Beeld van het sociaal domein

De GMSD geeft aan de hand van de meest recente cijfers een beeld van de situatie en de ontwikkelingen op het sociaal domein in de Nederlandse gemeenten. Bijvoorbeeld over het aantal cliënten met begeleiding en het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering. Deze data wordt door het CBS gekoppeld en verrijkt met data over bijvoorbeeld demografie. Hierdoor krijgt u ook inzicht in de zogenoemde ‘stapeling’: huishoudens die gebruikmaken van meerdere sociale voorzieningen. De GMSD is onderdeel van gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente.

Aanleverprotocol

Het aanleverprotocol bevat belangrijke informatie over het aanleverproces en de definities van de aan te leveren gegevens. Dit aanleverprotocol is vernieuwd in december 2020.

Contact

Technische vragen kunt u stellen aan het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u ons bereiken via waarstaatjegemeente@vng.nl.