Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe cijfers over verkeersongevallen en -slachtoffers

door Henri Kaper

Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. In een dichtbevolkt land als Nederland is het een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat alle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. De situatie is de laatste jaren verslechterd; het aantal ernstig verkeersgewonden blijft stijgen en ook het aantal verkeersdoden neemt weer toe. (verkeersveiligheid2030.nl)

In het dashboard openbare orde en veiligheid zijn een aantal indicatoren rondom het thema verkeersveiligheid terug te vinden. De cijfers geven gemeenten inzicht in de eigen situatie en bieden handvatten om de verkeersveiligheid te vergroten. De cijfers over 2017 van de stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (SWOV) zijn hierin nu verwerkt, voorheen kwamen deze cijfers van Rijkswaterstaat.

Meer informatie

Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar waarstaatjegemeente@vng.nl.