Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe data Brede Regeling Combinatiefuncties

door Henri Kaper

Op 1 december 2020 publiceerde Waarstaatjegemeente in samenwerking met het Mulier Instituut nieuwe data afkomstig uit de monitor Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Vanaf 1 januari 2019 is de Brede Regeling Combinatiefuncties van kracht, met als doel om het aantal buurtsport- en cultuurcoaches uit te breiden.

Doel van de regeling

Combinatiefuncties worden ingezet door gemeenten in de vorm van functionarissen die sport of cultuur combineren met ten minste één andere sector zoals onderwijs, zorg, welzijn of het bedrijfsleven. Het doel van deze regeling is het mogelijk maken van een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culture activiteiten voor iedereen. Om een beeld te krijgen van hoe de beschikbare middelen worden ingezet en wat de resultaten zijn, stelde het Mulier Instituut de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties op. Deze monitor wordt sinds 2019 jaarlijks geactualiseerd. 

Dashboard Sport en Cultuur

De resultaten van de monitor BRC zijn te vinden het op het dashboard Sport en Cultuur op Waarstaatjegemeente, onder het subdashboard ‘Uitvoering Brede Regeling Combinatiefuncties’. Hier kunt u informatie over uw gemeente vinden en vergelijken met andere gemeenten. Naast de monitor BRC kunt u op het bredere dashboard Sport en Cultuur nog tal van andere interessante gegevens vinden over de ontwikkelingen op gebied van kunst, cultuur en sport in uw gemeente. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar waarstaatjegemeente@vng.nl.