Een ogenblik geduld a.u.b.

Verhelderend: uw eigen toelichting op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

door Henri Kaper

Als gemeente is het mogelijk om uw eigen toelichting te geven op de cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Dit helpt gebruikers om het verhaal achter de cijfers over uw gemeente beter te begrijpen of in de juiste context te zien. Zo kunnen deze gebruikers – zoals raadsleden, beleidsmedewerkers of inwoners - de cijfers beter interpreteren en toepassen.

Almere: andere systematiek

Zo heeft de gemeente Almere een toelichting gegeven omdat de systematiek van de GMSD verschilt van de manier waarop zij zelf monitort. Almere maakt namelijk gebruik van ondersteuningsarrangementen voor individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp binnen de Wmo. Door het gebruik van deze arrangementen wordt het onderscheid tussen die drie niet meer gemaakt. In Almere wordt de data uit de GMSD ook daarnaast veelvuldig gebruikt. Zo heeft de gemeente een eigen lokale monitor, op basis van gegevens uit de GMSD. In de toelichting wordt hier dan ook naar verwezen. Maar het is ook mogelijk om in die toelichting bijvoorbeeld naar gemeentelijke beleidsstukken te verwijzen. Dit helpt lezers van de GMSD, bijvoorbeeld raadsleden, om de cijfers goed te interpreteren. In de toelichting kan ook een contactpersoon worden toegevoegd, zodat bij vragen meteen de juiste persoon binnen de gemeente bereikt kan worden. 

Zaanstad: verschil tussen categorieën

Ook de gemeente Zaanstad heeft een toelichting op de GMSD-rapportage gegeven. De gemeente kon op deze manier uitleggen waarom één categorie, ‘ondersteuning thuis’, heel groot is, terwijl de categorie ‘hulp bij huishouden’ juist heel klein is. Zonder die toelichting is duiding en interpretatie niet goed mogelijk. 

Zelf een toelichting geven?

Wilt u ook een toelichting geven op de cijfers van uw gemeente? Dan hebben we een uitgebreide handleiding voor u. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar waarstaatjegemeente@vng.nl. Meer achtergrondinformatie over de GMSD vindt op de website van VNG Realisatie. 

Over Waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u kengetallen van alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken met elkaar of met regionale en landelijke gemiddelden. Het platform blijkt niet alleen interessant voor gemeenten: de site trok in 2018 ruim 520.000 bezoekers.