Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe cijfers GMSD: Participatiewet, stapeling, beschermd wonen en woonsituatie ouderen

door webmaster.realisatie@vng.nl

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet, stapeling van voorzieningen, beschermd wonen en de woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder. De (meeste) data heeft betrekking op het tweede halfjaar van 2020. Bekijk de cijfers op het dashboard Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Participatie en stapelingscijfers

De cijfers laten zien dat er in 2020 een stijging is van ongeveer 2% ten opzichte van 2019 van het aantal personen met bijstandsuitkeringen en van het aantal personen dat een re-integratie/participatievoorziening ontvangt.

De stapelingscijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruik maakt van twee of meer gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein: de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. De stapeling van voorzieningen geeft een indicatie van de (soms veelzijdige) problematiek van inwoners. Het CBS kan deze statistieken verkrijgen door voorzieningen te koppelen op BSN niveau. De cijfers zijn beschikbaar op het gemeentelijke dashboard. U kunt de nieuwe cijfers hier bekijken.

Beschermd wonen

Het rapport beschermd wonen geeft aanvullende informatie over dit thema op het niveau van de centrumgemeente beschermd wonen. De cijfers over 2020 laten zien dat het aantal cliënten in beschermd wonen rond de 35.000 is gebleven waarbij doorgaans mannen twee keer meer gebruik maken van deze voorziening dan vrouwen (23.530 mannen t.o.v. 11.700 vrouwen).

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau

In de GMSD vindt u bovendien van alle deelnemende gemeenten nog een aantal verdiepende rapporten. In het hoofdrapport van de GMSD vindt u extra cijfers over het gebruik van voorzieningen in de drie hoofdomeinen. Daarnaast is er voor elke gemeente een wijkprofiel beschikbaar, waarin gegevens op wijkniveau staan weergegeven. U kunt al deze rapporten bekijken op Waarstaatjegemeente, onderaan het dashboard van uw gemeente.

Ruimte voor toelichting

Gemeenten kunnen een feitelijke toelichting geven op hun cijfers in de GMSD. Hierdoor kunnen gebruikers, zoals raadsleden, inwoners en beleidsmedewerkers, de cijfers beter interpreteren en toepassen. In de handleiding vindt u hierover meer informatie.

Volgende aanleverperiode eind augustus van start

Gemeenten spelen zelf een belangrijke rol bij het verkrijgen van al deze inzichten. De Wmo gegevens, die elk halfjaar worden aangeleverd door gemeenten, vormen namelijk de basis voor de statistieken. De volgende aanleverperiode van de GMSD gaat op 30 augustus van start en betreft de eerste helft van 2021. In het nieuwe aanleverprotocol vindt u hierover meer informatie. Daarnaast organiseren we in de week van 13 september een webinar over het aanleveren van gegevens voor GMSD.

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie vindt u op onze pagina’s over de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op de website van VNG Realisatie. Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar waarstaatjegemeente@vng.nl.

Over Waarstaatjegemeente

Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze website vindt u cijfers over alle 352 Nederlandse gemeenten op belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. Onze instructievideo’s maken u snel vertrouwd met dit platform en de mogelijkheden.