Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe stapelingscijfers GMSD laten stijging in niet-stedelijke gebieden zien

door Henri Kaper

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen. Die laatste cijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van twee of meer gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein: de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. De gegevens hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2019. Bekijk de cijfers.

Stijging stapeling in niet-stedelijke gebieden

Niet-stedelijke gebieden laten een stijging zien van het aantal huishoudens dat gebruik maakt van meerdere voorzieningen op basis van Participatiewet, Jeugdwet en Wmo. Die stijging bedraagt 12,8% procent ten opzichte van een halfjaar daarvoor. Dit terwijl in andere stedelijkheidsklassen (zeer sterk stedelijk, sterk stedelijk, matig stedelijk en weinig stedelijk) het aantal huishoudens met stapeling minder sterk stijgt met een percentage tussen de 0,5% en 5% groei.

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau

In de GMSD vindt u naast deze cijfers van alle deelnemende gemeenten een rapport met grafieken, tabellen en toelichtingen. Daarin staan zowel gegevens op gemeentelijk als op wijkniveau. U kunt het rapport en het wijkprofiel van uw gemeente bekijken op Waarstaatjegemeente. Kiest u dan voor ‘Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein’ en selecteer uw gemeente.

Ruimte voor toelichting

Gemeenten kunnen een feitelijke toelichting geven op hun cijfers in de GMSD. Hierdoor kunnen gebruikers, zoals raadsleden, inwoners en beleidsmedewerkers, de cijfers beter interpreteren en toepassen. In de handleiding (PDF) vindt u hierover meer informatie.

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie vindt u daarnaast op onze pagina’s over de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op de website van VNG Realisatie. Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar waarstaatjegemeente@vng.nl.