Een ogenblik geduld a.u.b.

Brandweercijfers per gemeente nu op Waarstaatjegemeente

door Sebastiaan van Delft

Waarstaatjegemeente.nl heeft een nieuwe toevoeging aan zijn dashboard: gegevens over gemelde incidenten bij de brandweer. Deze gegevens zijn afkomstig van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en bieden inzicht in de brandweeractiviteiten op gemeentelijk niveau.

Wat is er nieuw?

Het dashboard Openbare Orde en Veiligheid op Waarstaatjegemeente.nl is nu uitgebreid met data over aantallen en typen gemelde incidenten bij de brandweer. Gemeenten hebben hierdoor zicht op incidenten waarbij de brandweer betrokken is. De indicator “Gemelde incidenten bij de brandweer per meldingsclassificatie” geeft een overzicht van de verschillende soorten incidenten waarvoor de brandweer wordt ingeschakeld. Hierbij worden aantallen getoond voor categorieën zoals alarm, brand, dienstverlening, hulpvraag en leefmilieu.

NIPV is de bron

De cijfers van de brandweer zijn beschikbaar gesteld door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Dit kennisinstituut richt zich op crisisbeheersing en brandweerzorg. De gegevens zijn opgesplitst per gemeente en veiligheidsregio, waardoor gemeenten een gedetailleerd beeld krijgen van hun brandweeractiviteiten.

Meer data nodig?

Voor wie nog meer data wil, is er het dashboard van kerncijfers incidenten van het NIPV. Hier is specifieke brandweerdata op zowel gemeentelijk als veiligheidsregio-niveau te vinden.

Contact

Voor meer informatie over Waarstaatjegemeente.nl kun je contact opnemen via e-mail: waarstaatjegemeente@vng.nl.

Links naar relevante URL websites: