Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe 'fysieke' dashboards op Waarstaatjegemeente

door Henri Kaper

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente lanceert dit najaar twee nieuwe en twee vernieuwde dashboards. Alle vier hebben ze betrekking op het fysieke domein. Nieuw zijn de dashboards Mobiliteit en Infrastructuur en Duurzame Leefomgeving. De dashboards Energietransitie en Bouwen en Wonen zijn verrijkt met nieuwe data en indicatoren.

Dashboard Mobiliteit en Infrastructuur

Als eerste verschijnt op 17 oktober 2019 het nieuwe dashboard Mobiliteit en Infrastructuur. Samen met tien gemeenten heeft VNG Realisatie de belangrijkste thema's op dit gebied - zoals verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzame mobiliteit - geïnventariseerd en daar indicatoren voor ontwikkeld. Bijvoorbeeld de afstand tot mobiliteitsvoorzieningen, de toegang tot deelauto's, het aantal verkeersslachtoffers, CO2-uitstoot en geluidshinder. De onderliggende data is afkomstig van onder meer Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, het Kennisplatform CROW, Rijkswaterstaat en het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI).

Dashboard Bouwen en Wonen

Dit vernieuwde dashboard Bouwen en Wonen verschijnt naar verwachting eind oktober. Hierin is de woningvoorraad, het aantal woningen per gemeente, beter in kaart gebracht, inclusief bouwjaar en vloeroppervlak. Hiermee krijgen gemeenten meer inzicht in vraag en aanbod op de woningmarkt. Hiermee kunnen zij beter inspelen op ontwikkelingen, zoals de groeiende vraag naar eenpersoonswoningen en passende huisvesting voor ouderen. Nieuw in het dashboard zijn ook gegevens over de verstrekte bouwvergunningen, die inzicht geven in de verwachte krimp of groei van de woningvoorraad. De gegevens zijn afkomstig van het CBS en de BAG en zijn voor alle gemeenten geactualiseerd tot en met de laatste stand van zaken in 2019.

Dashboard Energietransitie

Eind oktober verschijnt naar verwachting ook de vernieuwde versie van het dashboard Energietransitie inclusief cijfers over het zogenoemde maatschappelijk vastgoed. Dit zijn de gebouwen van gemeenten, maar bijvoorbeeld ook scholen en sportaccommodaties. Van deze objecten verschijnen in het dashboard gegevens zoals functie en oppervlak, maar ook de CO2-uitstoot, het energieverbruik en het energielabel. Deze laatste zijn van belang in het kader van de energietransitie en het streven naar duurzaam maatschappelijk vastgoed. De onderliggende data is onder meer afkomstig van Kadaster, de netbeheerders en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Dashboard Duurzame Leefomgeving

Dit nieuwe dashboard levert vanaf november data over luchtkwaliteit, inclusief de blootstelling aan stikstof en fijnstof. Daarnaast bevat het de 'groenindex' van uw gemeente en uw wijk: hoe groen zijn deze? Ook bevat het dashboard gegevens over het bomenbestand, afvalscheiding, hittestress en de verstening van tuinen. Dit dashboard combineert data uit basisregistraties met gegevens uit satellietfoto's en luchtfoto's.