Een ogenblik geduld a.u.b.

Waarstaatjegemeente ook voor raadsleden en griffiers

door Reinier Tak
De hoeveelheid data in de wereld neemt exponentieel toe. Hoe kunnen gemeenten uit deze stortvloed aan gegevens de juiste informatie filteren? Daarvoor heeft de VNG het dataplatform Waarstaatjegemeente opgezet. Het platform is ook toegankelijk voor raadsleden en griffiers.

Het platform, aanvankelijk bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, bundelt, bewerkt en presenteert data voor, van en over gemeenten. Deze cijfers helpen juist raadsleden om inzicht te krijgen in wat het effect is van interventies.

Waarstaatjegemeente is een van de producten en diensten uit het fonds GGU, waarin we samenwerken met gemeenten aan het sterker en slimmer maken van de uitvoering. De dashboards op Waarstaatjegemeente zijn onder te verdelen in verschillende beleidsthema's als Bouwen en Wonen of Werk en Inkomen.

Vinger aan de pols

De gemeenteraad van Etten-Leur gebruikt regelmatig de cijfers van Waarstaatjegemeente om de vinger aan de pols te houden, vertelt raadsgriffier Wim Voeten. 'Als gemeente plegen we allerlei interventies en inspanningen om Etten-Leur een nog leukere en betere plek te maken om te wonen, werken en leven, dan die al is. Maar wat leveren ze op? Dat wil je inzichtelijk maken. Zijn inwoners meer tevreden na het onderhoud van de wegen of de onderwijsvoorzieningen die we aanbieden in de wijken?'

Lees het hele interview met Wim Voeten