Inzicht in de prestaties van uw gemeente

Op deze website vindt u informatie over uw gemeente vanuit acht thema's en vijf instrumenten. De thema's geven informatie die voor gemeenten en inwoners van belang zijn, zoals veiligheid en leefbaarheid, woon- en leefklimaat en dienstverlening. Meer over deze site

Uitgelicht: Gemeentelijke monitor sociaal domein

De gemeentelijke monitor sociaal domein wordt ontwikkeld als hulpmiddel voor gemeenten om inzicht te krijgen in de effecten die behaald worden in het sociaal domein. Bent u betrokken bij de realisatie van de aansluiting op de monitor binnen uw gemeente? Meld u dan aan om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Op www.visd.nl/beleidsinformatie vindt u meer informatie.

Submenu