Een ogenblik geduld a.u.b.

Aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein weer van start

door Henri Kaper

In de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein vindt u de meest recente cijfers die samen een beeld geven van het sociaal domein. De cijfers worden gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl en bieden gemeenten en gemeenteraden op elk gewenst moment inzicht tot op wijkniveau. U kunt hier ook een vergelijking maken met bijvoorbeeld andere gemeenten, uw provincie of heel Nederland.

Voor deze monitor kunt u uw gegevens aanleveren tot en met vrijdag 9 maart. Wij adviseren u met klem om de gegevens tijdig aan te leveren en niet tot het laatste moment te wachten, zodat u voldoende tijd heeft om mogelijke technische fouten op te lossen.

Aan te leveren bestanden

Vanaf vandaag kunt u de gegevens aanleveren over het tweede halfjaar van 2017 (H2 2017). Ook kunt u nog gegevens aanleveren over het eerste halfjaar van 2017 (H1 2017). Het is namelijk mogelijk dat die data nu vollediger beschikbaar is dan bij het vorige aanlevermoment. Daarnaast is het mogelijk dat uw gegevens over H1 2017 technisch niet juist zijn aangeleverd. U heeft dus bij de aankomende levering nogmaals de kans juiste gegevens over het eerste halfjaar van 2017 aan te leveren.

Maximaal acht bestanden

Voor ieder halfjaar kunt u een apart bestand voor Wmo, Kosten Wmo, kosten Jeugd en kosten SBW aanleveren. In totaal gaat het dus om maximaal acht bestanden. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw softwareleverancier voor de meest recente query of programmatuur voor wat betreft de Wmo-bestanden.

Ook kostenbestanden aanleveren

Vergeet u niet naast de Wmo-bestanden ook de kostenbestanden ‘kosten SBW’ en ‘kosten Jeugd’ aan te leveren?

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de gegevensaanlevering Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein?