Een ogenblik geduld a.u.b.

Trendbreuk Jeugdcijfers GMSD

door webmaster.realisatie@vng.nl
Met ingang van de publicatie van de definitieve cijfers over 2020 zijn twee veranderingen doorgevoerd in de jeugdcijfers die leiden tot een trendbreuk in de cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) en van andere dashboards zoals Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV).

 

De grootste verandering betreft een toename in 2021 van jeugdzorgaanbieders die gegevens aanleveren. Een substantieel aantal jeugdzorgaanbieders heeft voor het eerst gegevens aangeleverd over het eerste halfjaar van 2021, maar niet over voorgaande verslagperioden. Zie de uitgebreide toelichting (pdf) op de website van CBS. Hierdoor zijn de uitkomsten over jeugdhulp over de jaren 2021 en later niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 t/m 2020.

 

Daarnaast is er een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit leidt tot een zeer beperkte trendbreuk tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren vanaf 2020.

 

Daarom zijn de gegevens vanaf het jaar 2021 in een nieuwe tabel opgenomen. De historische data zijn nog wel vindbaar in de database van Waarstaatjegemeente.nl. Ga naar het Onderwerp ‘Jeugd en jeugdhulpverlening’ en selecteer > Jeugdhulp en -bescherming > Jeugdzorgtrajecten > Tot 2021 of Vanaf 2021. U komt dan uit op deze presentatie (selecteer de gewenste gemeente).