Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe cijfers stapeling en participatiewet GMSD

door Henri Kaper

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen. Die laatste cijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van twee of meer gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet.

De gegevens hebben betrekking op het eerste halfjaar van 2019.

GMSD

Zie hier de nieuwe halfjaarlijkse cijfers.

In de GMSD vindt u onder meer de gemeentelijke cijfers over:

  • huishoudens met een of meerdere voorzieningen vanuit het sociaal domein;
  • huishoudens met voorzieningen op basis van de Participatiewet
  • huishoudens met voorzieningen in het kader van de Jeugdzorg
  • huishoudens met voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau

Van elke deelnemende gemeente is er daarnaast een rapport met grafieken, tabellen en toelichtingen beschikbaar. Zo'n rapport vindt u zowel op gemeentelijk niveau als op wijkniveau. U kunt het rapport en het wijkprofiel van uw gemeente bekijken via de dashboards op Waarstaatjegemeente. Selecteer hiervoor uw gemeente en kies voor 'rapporten'.

Ruimte voor toelichting

Als gemeente kunt u uw eigen toelichting geven op de cijfers van de GMSD. Dit helpt gebruikers om het verhaal achter de cijfers over uw gemeente beter te begrijpen of in de juiste context te zien. Zo kunnen gebruikers – zoals raadsleden, beleidsmedewerkers of inwoners - de cijfers beter interpreteren en toepassen. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding (PDF).

Meer achtergrondinformatie vindt u op onze pagina's over de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Met vragen kunt u mailen naar waarstaatjegemeente@vng.nl.

Over Waarstaatjegemeente

Het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u cijfers over alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De 'dashboards' maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. Onze instructievideo's maken u snel vertrouwd met dit platform en de mogelijkheden.