Een ogenblik geduld a.u.b.

Dashboard laat zien hoe ver u bent met de invoering Wet open overheid

door Sebastiaan van Delft
In juni kwam de VNG-monitor uit over de invoering van de Wet open overheid (Woo) bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. We kunnen de resultaten van deze monitor nu delen via het dashboard van Waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zien niet alleen hun eigen resultaten, ze kunnen ze ook vergelijken met andere gemeenten.  

De VNG zette in het voorjaar 2023 een digitale vragenlijst uit bij 342 gemeenten en 420 gemeenschappelijke regelingen. Dit was de eerste van een jaarlijks terugkerende monitor, die de voortgang toetst van de invoering van de Woo bij gemeenten. De uitkomsten van gemeenten zijn verwerkt in het dashboard van waarstaatjegemeente.  

Gemeenten kunnen zien wie bezig zijn met welke onderwerpen, wie kennis en ervaring uitwisselen met anderen, en of een Woo-contactfunctionaris of projectleider is aangesteld. Ook is gevraagd naar de status van informatiebeheerplannen en projectplannen.  Al 97,3% van de organisaties openbaar actief informatie uit een of meerdere categorieën. Zo’n 43% heeft een nulmeting uitgevoerd. 

Ga naar waarstaatjegemeente.nl en klik op Lokaal bestuur en veiligheid -> Lokaal bestuur -> Rapport invoering open overheid. Kies rechtsboven in het menu voor een gemeente en ga dan via hetzelfde menu naar de diverse vragen die zijn gesteld. 

Neem voor vragen over het dashboard contact op met gripopinformatie@vng.nl Over de antwoorden van gemeenten neemt u contact op met de betreffende gemeente. 

Links naar relevante websites: