Een ogenblik geduld a.u.b.

In de grootste gemeenten wonen 75-plussers het vaakst in een instelling

door Henri Kaper

Woensdag 8 mei, verschijnen op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Jeugd en Wmo. De cijfers hebben betrekking op 2018. Er is landelijk een aantal opvallende resultaten te zien.

Woensdag 8 mei verschijnen op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Jeugd en Wmo. De cijfers hebben betrekking op 2018.

Er is landelijk een aantal opvallende resultaten te zien. Op het gebied van ouderen zijn er opmerkelijke verschillen tussen grote en kleine gemeenten. In de grootste gemeenten (met meer dan 300.000 inwoners) wonen gemiddeld 85 per 1.000 75-plussers in een instelling. In kleine gemeenten (minder dan 25.000 inwoners) zijn dat 70 per 1.000 75-plussers. Tussen thuiswonende 75-plussers bestaan ook grote verschillen in de ondersteuning thuis. In de kleinste gemeenten krijgen 42 per 1.000 inwoners die ondersteuning, in de grootste gemeenten gaat het om 78 inwoners per 1.000 inwoners.

Daarnaast stijgt het aantal jongeren met jeugdzorg sinds 2015 gestaag. In 2015 ging het om 380 duizend jongeren, in 2016 om 404 duizend jongeren, in 2017 om 420 duizend en in 2018 om 428 duizend jongeren tot 23 jaar. Dat laatste aantal is 9,6 procent van het totale aantal jongeren in Nederland. De hoogste percentages jongeren met jeugdzorg zien wij in gemeenten in Limburg, Oost-Groningen en Oost-Drenthe.
De nieuwe versie van de GMSD bevat hiernaast nog tal van interessante cijfers voor beleidsmakers en onderzoekers, bijvoorbeeld over het gebruik van de Wmo en maatwerkarrangementen door mannen en vrouwen.

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau

Voor elke deelnemende gemeente is er naast deze cijfers binnen de monitor een rapport met grafieken, tabellen en toelichtingen gepubliceerd. Daarin vindt u zowel data op gemeentelijk als op wijkniveau. U kunt het rapport en het wijkprofiel van uw gemeente bekijken op Waarstaatjegemeente. Kiest u dan voor ‘Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein’ en selecteer uw gemeente.

Ruimte voor toelichting

Gemeenten kunnen een feitelijke toelichting geven op hun cijfers in de GMSD. Hierdoor kunnen gebruikers zoals raadsleden, inwoners of beleidsmedewerkers de cijfers beter interpreteren en beter toepassen. In de handleiding vindt u hierover meer informatie.

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie vindt u daarnaast op onze pagina’s over de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van VNG Realisatie. Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar waarstaatjegemeente@vng.nl.

Over Waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u kengetallen van alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken met elkaar of met regionale en landelijke gemiddelden. Het platform blijkt niet alleen interessant voor gemeenten: de site trok in 2018 ruim 520.000 bezoekers.