Een ogenblik geduld a.u.b.

DEGO helpt bij Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie

door Sebastiaan van Delft

Waarstaatjegemeente.nl biedt nu een geografische kaart om gemeenten te helpen bij het inventariseren van woningen die in aanmerking kunnen komen voor de Specifieke Uitkering (SpUk) van de Lokale Aanpak Isolatie. De eerste tranche van deze regeling loopt tot 31 oktober.

Specifieke Uitkering van de Lokale Aanpak Isolatie

Een nieuwe kaartlaag in DEGO (Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving) ondersteunt gemeenten bij het zoeken naar woningen die in aanmerking zouden kunnen komen voor de Specifieke Uitkering (SpUk) van de Lokale Aanpak Isolatie. Met deze regeling van het ministerie van BZK kunnen gemeenten middelen aanvragen om kwetsbare woningeigenaren extra te helpen met het isoleren van hun huis.

De Dego kaartlaag maakt onderdeel uit van het dashboard Energietransitie van Waarstaatjegemeente.nl. Het dashboard geeft informatie over de transitie naar een klimaatneutraal Nederland en de stappen die gemeenten hierin zetten.

Duurzame leefomgeving

Met betrekking tot verduurzaming is het dashboard Duurzame Leefomgeving op Waarstaatjegemeent.nl interessant. Er staan gegevens die gemeenten helpen de leefbaarheid en biodiversiteit te verbeteren. Denk hierbij aan informatie over klimaatadaptatie, circulaire economie en de kwaliteit van de leefomgeving in gemeenten. Voorbeelden zijn cijfers over openbaar groen en groen in de private ruimte, hittestress en luchtkwaliteit.

Over Waarstaatjegemeente.nl 

Op de vernieuwde Waarstaatjegemeente.nl zijn cijfers over alle gemeenten in Nederland op alle belangrijke beleidsterreinen te vinden. Het dataplatform is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat op tal van maatschappelijke thema’s.  

Dashboards maken het makkelijk om gegevens van verschillende gemeenten naast elkaar te zetten. Behalve dat er data over gemeenten worden ontsloten via dashboards en rapportages, kunnen gebruikers in de database van Waarstaatjegemeente.nl zelf presentaties, grafieken, kaarten en tabellen maken. Voor eigen gebruik, of om te delen met anderen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook een mail sturen naar waarstaatjegemeente@vng.nl.