Een ogenblik geduld a.u.b.

Ruim kwart van 85-plussers ontvangt hulp bij het huishouden

door Daniel van der Bijl

In 2022 maakte 29,3 procent van de personen van 85 jaar of ouder gebruik van hulp bij het huishouden. Het gaat hierbij om hulp bij het huishouden die als maatwerkvoorziening in de Wmo aan inwoners is verstrekt. In de leeftijdscategorie 75 - 84 jaar maakte 14,7 procent gebruik van hulp bij het huishouden.

De cijfers over huishoudelijke hulp maken onderdeel uit van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Vandaag verschijnen in de GMSD, onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl, de nieuwste gemeentelijke en landelijke cijfers over de Wmo. De cijfers hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2022. Ze worden door het CBS samengesteld op basis van de halfjaarlijkse aanlevering van Wmo-gegevens van gemeenten aan het CBS. Naast cijfers over de huishoudelijke hulp, worden er ook cijfers gepubliceerd over onder andere Wmo-voorzieningen zoals begeleiding, beschermd wonen of rolstoelen. Tussen de gemeenten zijn soms grote verschillen in de cijfers te zien. Uitvoerings- en beleidskeuzes in de Wmo zijn van invloed op de cijfers. Door het gebruik van de Wmo gemeentevergelijker kunnen er gemeenten worden ontdekt, die op het gebied van de Wmo raakvlakken hebben met uw gemeente.

Ruimte voor toelichting 

De Wmo is gedecentraliseerd, waardoor gemeenten de vrijheid hebben om beleid en voorzieningen vorm te geven zoals zij willen, binnen de kaders van de wet. Daarom is extra duiding soms op zijn plaats. Misschien wordt er juist veel gebruik gemaakt van algemene voorzieningen. Ook de demografie kan van invloed zijn. Om de lokale verschillen inzichtelijk te maken, kunnen gemeenten zelf een feitelijke toelichting geven op hun cijfers in de GMSD. Wat is het effect van bepaalde beleidskeuzes en hoe werkt dit door in de cijfers die hier gepresenteerd staan? Hierdoor kunnen gebruikers van de monitor, zoals raadsleden, inwoners of beleidsmedewerkers, de cijfers beter interpreteren en toepassen. In deze handleiding vindt u stap voor stap hoe u een toelichting toevoegt.

Andere producten  

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein bestaat uit:

  • Een hoofddashboard; Hierin treft u de belangrijkste selectie van indicatoren over de Wmo, Jeugd en Participatiewet aan. Het is mogelijk om specifieke vergelijkingen te maken.
  • Een verdiepend gemeenterapport; In het verdiepende rapport zijn voor elke deelnemende gemeente extra grafieken, tabellen en toelichtingen beschikbaar.
  • Een wijkdashboard; Op het wijkdashboard kan worden ingezoomd op de wijken in uw gemeenten. Het dashboard toont cijfers met onder andere informatie over demografische kenmerken en het voorzieningengebruik binnen de Wmo en Jeugd en maakt het mogelijk om wijken onderling te vergelijken, of af te zetten tegen het gemeentecijfer.   
  • Een rapport beschermd wonen; In dit rapport wordt ingezoomd op deze specifieke vorm van zorg en ondersteuning uit de Wmo.
  • De Gemeentevergelijker; Deze tool vergelijkt populatie- en beleidskenmerken van gemeenten binnen Nederland. Zo kunnen gemeenten vergelijkbare gemeenten in het sociaal domein vinden, buiten hun eigen regio of provincie.
  • Het Wmo voorspelmodel; Het Wmo voorspelmodel voorspelt het Wmo gebruik per gemeente tot vijf jaar vooruit. Deze informatie geeft meer inzicht in de ontwikkeling van het gebruik van de Wmo, en biedt sturingsmogelijkheden voor beleidsvraagstukken, inkoop en financiën.

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie vindt u daarnaast op onze pagina over de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar waarstaatjegemeente@vng.nl.