Een ogenblik geduld a.u.b.

Nu actuele lokale data over impact coronacrisis op Waarstaatjegemeente

door Henri Kaper

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is uitgebreid met een speciaal dashboard over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse gemeenten. Naast informatie over de verspreiding van het virus wil Waarstaatjegemeente zicht bieden op de gevolgen van de crisis in brede zin: economie, financiën, onderwijs, sociaal domein en openbare orde en veiligheid. Daarom bevat het dashboard ook recente gegevens over de woningmarkt, het aantal WW-uitkeringen en het aantal banen in sectoren waar krimp verwacht wordt. Bekijk het dashboard over de coronacrisis.

Zo actueel mogelijk 

Waarstaatjegemeente kiest nu voor het zo snel mogelijk publiceren van actuele data boven het streven naar een compleet beeld.  Zodat de 355 Nederlandse gemeenten meteen beschikken over de meest actuele lokale data die voorhanden is. Op korte termijn volgt naar verwachting uitbreiding van het dashboard met data over onderwijs en leerachterstanden,  bijstandsuitkeringen, huiselijk geweld en meer gedetailleerde gegevens over faillissementen.  Daarnaast werkt Waarstaatjegemeente aan het ontsluiten van actuele gegevens op andere relevante gebieden. Het dashboard is dus nog volop in opbouw. 

Optimaal inzicht

Sommige gegevens zijn  aangepast voor een optimaal inzicht. De informatie over de verspreiding van het coronavirus publiceert Waarstaatjegemeente bijvoorbeeld niet cumulatief, maar per dag. Zodat de cijfers niet weerspiegelen hoe zwaar de crisis in het verleden is geweest, maar wat de meest recente ontwikkelingen zijn. Daarnaast is het mogelijk de data te vergelijken met de periode vóór de crisis, zodat de impact in alle scherpte zichtbaar is.