Een ogenblik geduld a.u.b.

Aanleverperiode GMSD verlengd tot en met 14 oktober

door Edward Diemel
De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is verlengd. Wmo cliëntgegevens over het eerste halfjaar van 2022 kunnen tot en met vrijdag 14 oktober aangeleverd worden bij het CBS. 

Ook een eventuele herlevering over zowel het eerste als het tweede halfjaar van 2021 blijft tot die tijd mogelijk. Omdat de officiële deadline van 30 september niet voor alle gemeenten haalbaar is, is de aanleverperiode verlengd. Centrumgemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang kunnen voor de aparte uitvraag met betrekking tot de nieuwe monitor dakloosheid ook tot deze tijd gegevens aan leveren aan het CBS. De periode waarin de aanlevering nog ingetrokken kan worden, blijft ongewijzigd en loopt tot en met 14 oktober. Publicatie van de data van de GMSD op Waarstaatjegemeente.nl vindt naar verwachting plaats eind november.

Eigen toelichting op de cijfers

Niet alle gemeenten gebruiken precies dezelfde systematiek als die van de GMSD. Als gemeente is het daarom mogelijk/wenselijk om een eigen toelichting te geven op de aangeleverde cijfers. Dit helpt gebruikers om het verhaal achter de cijfers over een gemeente beter te begrijpen of in de juiste context te zien. Zo kunnen deze gebruikers – zoals raadsleden, beleidsmedewerkers of inwoners - de cijfers beter interpreteren en toepassen. Voor een toelichting op de cijfers bestaat een uitgebreide handleiding.

Praktische informatie

Vragen kunnen gesteld worden via waarstaatjegemeente@vng.nl. Technische vragen kunnen gesteld worden aan het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl

Meer informatie