Een ogenblik geduld a.u.b.

Aantal Wmo-cliënten in het eerste halfjaar van 2020 met 5 procent gestegen

door Henri Kaper

Vandaag verschijnen in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Jeugd en Wmo. Van de 355 Nederlandse gemeenten maken 327 gemeenten, ruim 92 procent, hun cijfers over de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) op dit platform openbaar. De cijfers hebben betrekking op het eerste halfjaar van 2020.

Landelijke ontwikkelingen in het eerste half jaar van 2020

Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 zetten de meeste trends zich voort. Landelijk gezien is het aantal Wmo-cliënten met een maatwerkvoorziening in het eerste halfjaar van 2020 opnieuw gestegen, met 5 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. Van de vier hoofdcategorieën van Wmo is het beroep op hulp bij het huishouden met 16,3 procent het hardst gestegen. De overige hoofdcategorieën lieten de volgende stijging zien: Ondersteuning thuis 0,4 procent, Verblijf en opvang 0,6 procent, Hulpmiddelen en diensten 1,5 procent. De relatieve stijging van het beroep op hulp in het huishouden bij de hoogste inkomensgroep is opvallend groot: 54 procent ten opzichte van een jaar geleden. De verklaring hiervoor ligt vermoedelijk in de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2020.

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau

Naast de nieuwe cijfers op het dashboard, vindt u rapporten met gegevens op gemeente- en wijkniveau met grafieken, tabellen en toelichtingen. U kunt het rapport en het wijkprofiel van uw gemeente bekijken op de ‘Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein’; selecteer uw gemeente.

Nieuw rapport Beschermd Wonen

Naast het reguliere rapport wordt de GMSD dit jaar uitgebreid met een nieuw rapport dat specifiek gaat over Beschermd Wonen. Samen met een aantal pilotgemeenten hebben wij nieuwe indicatoren ontwikkeld over achtergrondkenmerken, zorgpaden en verhuisbewegingen van cliënten in Beschermd Wonen. Dit rapport geeft aanvullende inzichten over Beschermd Wonen in uw (centrum)gemeente. Zo blijft de GMSD zich ontwikkelen met steeds nieuwe gegevens over het sociaal domein.

Ruimte voor toelichting

Wij adviseren gemeenten om een feitelijke toelichting te geven op hun cijfers in de GMSD. Hierdoor kunnen gebruikers, zoals raadsleden, inwoners en beleidsmedewerkers, de cijfers beter interpreteren en toepassen. Het geven van een toelichting op de GMSD-rapportage is mogelijk via vng.databank.nl. In de handleiding (PDF) vindt u hierover meer informatie.

Meer informatie

Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar waarstaatjegemeente@vng.nl. Kijk ook eens op ons dashboard over de impact van de coronacrisis op gemeenten, waar onlangs Iv3-cijfers over de gemeentelijke begrotingen en rekeningen in het sociaal domein zijn toegevoegd.