Een ogenblik geduld a.u.b.

Dashboard Sustainable Development Goals niet langer op Waarstaatjegemeente

door Henri Kaper

Met ingang van 23 oktober 2020 is het dashboard Sustainable Development Goals niet langer onderdeel van Waarstaatjegemeente. Dit dashboard was gewijd aan de in 2015 door de Verenigde Naties vastgestelde doelstellingen die samen een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 vormen.

De keuze om het dashboard niet langer te publiceren is gemaakt omdat het in zijn huidige vorm niet goed aansloot bij de behoeften van gemeenten en de doelstellingen van Waarstaatjegemeente. Onderlinge afstemming en vergelijking tussen gemeenten was op dit dashboard nog niet mogelijk. Daarom riep de gepubliceerde data, een nulmeting uit 2018 , veel vragen op. Waarstaatjegemeente werkt daarom samen met de gemeenten en VNG International aan een alternatief. Inhoudelijke informatie over de Sustainable Development Goals vindt u in de tussentijd op de pagina Global Goals voor Gemeenten van de VNG.

Waarstaatjegemeente blijft onverminderd aandacht besteden aan het thema duurzaamheid, onder meer met de dashboards Duurzame Leefomgeving en Energietransitie.