Een ogenblik geduld a.u.b.

Modelvragenlijst Burgerpeiling toegankelijker voor inwoners

door Daniel van der Bijl
De VNG heeft de modelvragenlijst ‘Burgerpeiling’ toegankelijker en leesbaarder gemaakt voor inwoners.

 

De VNG heeft, in samenwerking met gemeenten en onderzoeksbureaus, de modelvragenlijst ‘Burgerpeiling’ toegankelijker en leesbaarder gemaakt voor inwoners. Vragen en toelichtingen in de enquête zijn nu op taalniveau B1. Beter begrijpbare vragen zullen resulteren in een betere kwaliteit van de antwoorden, wat gemeenten weer helpt bij het afstemmen van hun beleid en dienstverlening op de wensen en behoeften van de inwoners.

Burgerpeiling is een modelvragenlijst voor inwonersonderzoek, die sinds 2014 bestaat. Gemeenten nemen de enquête zelf af of uitbesteden aan een onderzoeksbureau. Gemeenten kunnen de vragen  van Burgerpeiling integreren in een eigen inwonersenquête, of selectief gebruik maken van de vraagstellingen uit de Burgerpeiling.

De vragen hebben betrekking op vier belangrijke maatschappelijke thema’s: leefklimaat, welzijn en zorg, de relatie tussen de inwoner en de gemeente en de directe dienstverlening van een gemeente. De modelvragenlijst kan worden aangevuld met de modules ‘dienstverlening met de menselijke maat’, ‘tevredenheid met het leven’ en ‘samenredzaamheid’.

De Burgerpeiling geeft inzicht in de mogelijkheden van inwoners om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven, en de behoefte om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van hun buurt en het welzijn van anderen. Ook biedt het inzicht in hoeverre een gemeente erin slaagt aan te sluiten bij de leefwereld van inwoners.

De resultaten helpen gemeenten bij het afstemmen van hun beleid en dienstverlening op de wensen en behoeften van inwoners. Zo kunnen de resultaten van de Burgerpeiling bijvoorbeeld gebruikt worden voor met  inwoners in gesprek te gaan bij het maken van wijkplannen.

Resultaten op Waarstaatjegemeente.nl

Resultaten van de modelvragenlijst Burgerpeiling zijn per gemeente te vinden op Waarstaatjegemeente.nl. Hier kunnen de resultaten van burgerpeilingen onderling vergeleken worden en de omstandigheden in gemeenten geduid worden.

Heeft u specifieke vragen over de Burgerpeiling? Stuur dan een e-mail naar waarstaatjegemeente@vng.nl.

Meer informatie