Aanleverprotocol

Het aanleverprotocol bevat belangrijke informatie over het aanleverproces en de definities van de aan te leveren gegevens. Dit aanleverprotocol is vernieuwd in januari 2023.

Webinar op 7 februari

We nodigen u uit om deel te nemen aan het webinar ‘aanlevering Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein’ op 7 februari 2023 van 11:00 tot 12:00 uur. U kunt zich aanmelden via dit formulier.

Vul uw naam en email adres in, hierna ontvangt u van Webinargeek een bevestigingsmail van uw registratie, met daarin de link waarmee u enige minuten voor aanvang het webinar kunt openen. Mocht het tijdstip van het webinar u niet uitkomen, schrijf u dan toch in. Iedereen die zich ingeschreven heeft, ontvangt één of enkele dagen na het webinar een mail met de gegeven informatie en een link naar de opname, zodat u het webinar ook achteraf kunt bekijken.

Tijdens het webinar zullen VNG & CBS u meenemen in het aanleverproces en de aanleverrichtlijnen voor de GMSD.

Geen monitor dakloosheid

De nieuwe monitor dakloosheid is uitgesteld. Centrumgemeenten hoeven daarom deze aanleverronde geen gegevens over dakloosheid aan te leveren. Zie  het nieuwsbericht hierover voor meer informatie.

Publicatie van de cijfers

Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u cijfers over alle 342 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. Op het GMSD dashboard wordt aan de hand van de meest recente cijfers een beeld gegeven van de ontwikkelingen in het sociaal domein. De gegevens worden door het CBS gekoppeld en verrijkt met data over bijvoorbeeld demografie. In de verschillende gemeentelijke rapporten kunt u verdiepende informatie vinden over deze cijfers in uw gemeente.

Contact

Technische vragen over de aanlevering kunt u stellen aan het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u ons bereiken via waarstaatjegemeente@vng.nl.

Over Waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u cijfers over alle 342 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. Op het GMSD-dashboard worden de aan de hand van de meest recente cijfers een beeld gegeven van de ontwikkelingen in het sociaal domein. De gegevens worden door het CBS gekoppeld en verrijkt met data over bijvoorbeeld demografie. In de verschillende gemeentelijke rapporten kunt u verdiepende informatie vinden over deze cijfers in uw gemeente.