Percentage kantoorpanden met groen label

Per 1 januari 2023 is voor kantoorpanden met een oppervlakte van 100 m2 minimaal een energielabel C verplicht. Op Waarstaatjegemeente.nl is op het dashboard Energietransitie onder de kop ‘Ontwikkeling label C verplichting kantoren’ per gemeente het percentage kantoorpanden terug te vinden dat onder de label-C verplichting valt. Dit percentage per gemeente loopt uiteen van meer dan 75% tot minder dan 15%. Met Waarstaatjegemeente.nl is de duurzaamheid van kantoorpanden per gemeente makkelijk te vergelijken. Gemiddeld heeft nu 55% van alle kantoren in Nederland een groen energielabel.

Bekijk het percentage kantoren met een groen energielabel (label C of beter) in uw gemeente.

Snelle groei kantoorpanden met groen label

Het afgelopen jaar is het percentage kantoorpanden dat een label C verplichting heeft, per gemeente gemiddeld sneller gestegen dan de afgelopen jaren. Ten opzichte van het jaar daarvoor is dat zelfs 12%, een verdubbeling. Ook wat betreft de groei lopen de percentages sterk uiteen, van meer dan 16% tot minder dan 4% per gemeente. De verplichting om per 1 januari 2023 een groen energielabel te hebben, zal hiertoe hebben bijgedragen. Duidelijk is dat niet alle kantoorpanden aan deze verplichting voldoen. Op Waarstaatjegemeente.nl zijn de groeicijfers per individuele gemeente makkelijk zichtbaar te maken en te vergelijken.

Bekijk de groei van kantoren met een groen energielabel (label C of beter) in uw gemeente.

Over Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl staan cijfers over alle gemeenten in Nederland op alle belangrijke beleidsterreinen. De dashboards maken het makkelijk om gegevens van verschillende gemeenten naast elkaar te zetten. De site Waarstaatjegemeente.nl is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat op tal van beleidsterreinen.

In de database, die ook via het platform toegankelijk is, staat een grote hoeveelheid cijfers die met elkaar verbonden kunnen worden.

Dashboards en rapportages

Behalve dat er data over gemeenten worden ontsloten via 'dashboards en rapportages’, kunnen gebruikers in de database van Waarstaatjegemeente.nl zelf presentaties, grafieken, kaarten en tabellen maken. Voor eigen gebruik, of om te delen met anderen. De data is afkomstig uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burgerpeilingen, het CBS of andere centrale databronnen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: waarstaatjegemeente@vng.nl. Voorzie uw hulpvraag a.u.b. van een link naar de database en eventueel een schermafbeelding (lees hier hoe u een link deelt).