Een ogenblik geduld a.u.b.

Resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019 gepubliceerd op Waarstaatjegemeente

door Henri Kaper

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van inwoners die gebruikmaken van voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De onderzoeksresultaten van 2019 vindt u op gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente. Het gaat om de gegevens die tot de deadline van 31 oktober 2019 zijn aangeleverd. 

Verlate aanlevering

Een aantal gemeenten heeft de informatie later of nog niet aangeleverd. Het ministerie van VWS heeft besloten dat later aangeleverde gegevens ook verzameld moeten worden en heeft daarvoor onderzoeksbureau Enneüs ingeschakeld. Verlate aanlevering is tot 31 december 2019 mogelijk via de website van dit bureau. VWS heeft de gemeenten die het betreft hierover een brief gestuurd. Naar verwachting zullen de gegevens op Waarstaatjegemeente medio januari 2020 zijn aangevuld met de verlate leveringen.

Meer informatie

Meer algemene informatie over het Cliëntervaringsonderzoek Wmo kunt u vinden op de website van de VNG. Daar vindt u bijvoorbeeld ook de voor het onderzoek gebruikte vragenlijst.